Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 • ЦДАМЛМ

 • Lions

  ЦДАМЛМ

 • Snowalker

  Колектив

 • Howling

  Укрінформ

 • Sunbathing

  SOS Архів

Структура архіву

Керівництво

Директор архіву

Чижова Олена Валеріївна

тел. +380442784481

e-mail:[email protected]

Заступник директора – головний зберігач фондів

Малярчук Тамара Миколаївна

тел. +380442796436

e-mail: [email protected]

Заступник директора

Кирилюк Ганна Василівна

тел. +380442784481

e-mail: [email protected]

Структурні підрозділи

Відділ формування Національного архівного фонду

Начальник відділу

Рачковська Олена Зіновіївна

тел. +380442780183

e-mail: [email protected]

Основними завданнями відділу є:

 • координація діяльність підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;

 • організація роботи по забезпеченню формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) архівними документами, музейними предметами, друкованими виданнями профільними ЦДАМЛМ України, в тому числі поповнення його документами історико-культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються її історії та культури;

 • організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

 • організація роботи щодо нормативно – правового, науково – методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб установ та організацій, що зберігають профільні документи.

 • координація діяльність архівними підрозділами підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;

 • Сектор взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами
 • Завідувач сектору

  Третякова Людмила Іванівна

  тел. +380442780183

  e-mail:[email protected]

  Основними завданнями сектору є:

 • координація діяльності підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;

 • організація роботи по проведенню експертизи цінності документів в установах, організаціях, що перебувають у зоні комплектування ЦДАМЛМ України;

 • організація роботи щодо нормативно – правового, науково – методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб установ та організацій, що зберігають профільні документи.

 • Відділ забезпечення збереженості документів

  Начальник відділу

  Снєжкова Тетяна Миколаївна

  тел. +380442780549

  e-mail:[email protected]

  Основними завданнями відділу є:

 • приймання на державне зберігання до архівосховищ документів та друкованих видань профілю комплектування ЦДАМЛМ України;

 • організація зберігання документів та друкованих видань та їх раціональне розташування в сховищах;

 • здійснення заходів щодо забезпечення збереженості документів та друкованих видань з дотриманням вимог щодо їх зберігання;

 • виконання робіт по ремонту, реставрації, оправі архівних документів та друкованих видань;

 • Сектор зберігання друкованих видань
 • Завідувач сектору

  Алєксєєнко Олена Степанівна

  e-mail:[email protected]


  Основними завданнями сектору є:

 • приймання на державне зберігання друкованих видань профілю комплектування ЦДАМЛМ України;

 • Проведення експертизи цінності друкованих видань, що надходять на державне зберігання;

 • інвентарізація та каталогізація друкованих видань;

 • здійснення перевіряння наявності та стану друкованих видань;

 • Сектор реставрації архівних документів та друкованих видань
 • Завідувач сектору

  Галамага Ірина Володимирівна
  Основними завданнями сектору є:

 • проведення ремонту та реставрації архівних документів та друкованих видань;

 • проведення палітурних робіт та робіт з виготовлення папок для схоронностідокументів;

 • здійснення консерваційно-профілактичного оброблення та контролю за технічним станом раніше створеного страхового фонду;

 • проведення робіт по ксерокопіюванню документів .

 • Відділ довідкового апарату документів

  Начальник відділу

  Ловчинська Оксана Володимирівна

  тел. +380442780549

  e-mail:[email protected]

  Основними завданнями відділу є:

 • визначення перспектив головних напрямків розвитку системи довідкового апарату до документів особового походженн

 • створення та вдосконалення системи довідкового апарату до документів особового походження;

 • здійснення науково-технічної обробки документів особового походження фондів діячів літератури і мистецтва України;

 • ведення централізованого обліку документів НАФ;

 • Сектор формування і ведення каталогів
 • Завідувач сектору

  Назаренко Тетяна Віталіївна

  тел. +380442784663

  e-mail:[email protected]

  Основними завданнями сектору є:

 • Здійснення повного комплексу робіт із каталогізації документів і створення системи каталогів

 • Ведення баз даних: “Архівні фонди ЦДАМЛМ України” та “Архівні фонди України” (Центральний фондовий каталог)

 • Надання інформації користувачам про склад і зміст документів у фондах ЦДАМЛМ України

 • Відділ використання інформації документів

  Начальник відділу

  Вакансія


  Основними завданнями відділу є:

 • організація та здійснення всебічного використання документів ЦДАМЛМ України для забезпечення прав і законних інтересів громадян;

 • інформування установ, організацій про склад та зміст документів Національного фонду, що зберігаються в ЦДАМЛМ України;

 • організація та проведення роботи з популяризації архівних документів шляхом відкриття виставок, проведення екскурсій, організація зустрічей з діячами культури і мистецтва;

 • організація і підготовка до публікації документів Національного архівного фонду, видання збірників документів, довідників та іншої науково-інформаційної літератури, що видаються ЦДАМЛМ України, в тому числі з іншими установами.

 • Сектор просвітньої та виставкової роботи
 • Завідувач сектору

  Климович Наталія Миколаївна

  тел. +380442784481

  e-mail: [email protected]

  Основними завданнями сектору є:

 • організація та проведення книжково-документальних виставок, вечорів на основі архівних документів, музейних предметів, друкованих видань;

 • організація та проведення екскурсій, лекцій; виготовлення інформаційних плакатів, буклетів, афіш, запрошень на культурно-мистецькі заходи, що проводяться в ЦДАМЛМ України;

 • Сектор користування документами та автоматизованою інформаційно-пошуковою системою
 • Завідувач сектору

  Швайковська Людмила Леонідівна

  тел. +380442784663

  e-mail:[email protected]

  Основними завданнями сектору є:

 • забезпечення прав громадян на доступ до інформації, що міститься в документах ЦДАМЛМ України;

 • дотримання порядку користування документами Національного архівного фонду, зберігаються в ЦДАМЛМ України;

 • організація роботи читального залу ЦДАМЛМ України, забезпечення користувачів архівними документами, довідковим апаратом.

 • Сектор інформаційних технологій
 • Завідувач сектору

  Тавакешев Олег Юрійович


  тел. +380442784481


  Основними завданнями сектору є:

 • Створення, розвиток та експлуатація інформаційної системи ЦДАМЛМ України та її захист;

 • Впровадження інформаційних технологій у діяльність ЦДАМЛМ України;

 • Забезпечення функціонування, редагування, супроводу веб-сайту як складової інформаційної системи.

 • Відділ “Літературно – мистецькі Плюти”

  Завідувач відділу

  Подворна Лілія Сергіївна

  тел. +380953002004

  e-mail:[email protected]

  Адреса: 08720 с. Плюти. Обухівського району, Київська обл.


  Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення збереженості меморіальної садиби–музею О.Є. Корнійчука і меморіального комплексу будівель, що входять на територію відділу;

 • забезпечення збереженості архівних документів, музейних предметів, друкованих видань, що зберігаються у відділі;

 • Сектор матеріально – технічного забезпечення
 • Завідувач сектору

  Дяченко Микола Петрович  Адреса: 08720 с. Плюти. Обухівського району, Київська обл.


  Основними завданнями сектору є:

 • Організація господарського обслуговування та забезпечення відділу необхідними для виробництва матеріалами, господарським інвентарем, витратними матеріалами, оргтехнікою, приладами та устаткуванням.

 • Забезпечення своєчасного прибирання приміщень і прилеглої території відповідно до санітарних норм і правил, виконання робіт з благоустрою та озеленення.

 • Фінансово–економічний відділ

  Начальник відділу – головний бухгалтер

  Давидова Леся Борисівна

  тел. +380442780724

  e-mail:[email protected]

  Основними завданнями відділу є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ЦДАМЛМ України та складення звітності згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 • Сектор управління персоналом
 • В.о. завідувача сектору

  Скосір Тамара Миколаївна

  тел. +380442780984

  e-mail:[email protected]

  Основними завданнями сектору є:

 • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

 • задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

 • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

 • Господарчий відділ

  Завідувач відділу

  Титаренко Павел Вікторович


  Основними завданнями відділу є:

 • організація та забезпечення в належному стані приміщення ЦДАМЛМ України;

 • організація та забезпечення в належному стані території ЦДАМЛМ України;

 • організація та здійснення внутрігосподарській діяльності ЦДАМЛМ України;

 • Сектор зберігання та обліку музейних предметів
 • Завідувач сектору

  Іванцова Ніна Іванівна

  тел. +380442784481

  Основними завданнями сектору є:

 • Приймання на державне зберігання музейних предметів профілю комплектування ЦДАМЛМ України;

 • Проведення експертизи цінності музейних предметів, що надходять на державне зберігання;

 • Зберігання музейних предметів ЦДАМЛМ України, ведення на них облікової документації;

 • Здійснення перевіряння наявності та стану музейних предметів;

 • Здійснення контролю за станом зберігання музейних предметів в експозиціях ЦДАМЛМ України.

 • Мова сайту:

  Цифровий архів ЦДАМЛМ України