Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 • ЦДАМЛМ

 • Lions

  ЦДАМЛМ

 • Snowalker

  Колектив

 • Howling

  Укрінформ

 • Sunbathing

  SOS Архів

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

І. Порядок надання платних послуг

Платні послуги в ЦДАМЛМ України надаються фізичним та юридичним особам щодо:

 • використання відомостей, що містяться в архівних документах та надання інформаційних послуг;
 • надання методичної і практичної допомоги юридичним особам з питань архівної справи та діловодства;
 • науково-технічного опрацювання документів і справ юридичних осіб.
 • Платні послуги в ЦДАМЛМ України надаються:

  за письмовою заявою, запитом, замовленням замовника із зазначенням виду платної послуги згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 175, а також: для фізичних осіб з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові; для юридичних осіб – найменування юридичної особи та її місцезнаходження;

  відповідно до договору, розрахункового документа, що засвідчує вартість понесених у зв'язку з наданням платної послуги витрат;

  за фактом оплати послуги та у порядку, визначеному законодавством.

  ІІ. Оплата послуг

  Оплата послуг здійснюється за цінами, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 6 травня 2008 року N 82 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах» в безготівковій формі шляхом попередньої оплати:

 • через POS-термінали, які знаходяться у приміщенні ЦДАМЛМ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 22-а та у відділі «Літературно-мистецькі Плюти» за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Плюти, вул. Малишка, 44;
 • он-лайн за допомогою сервісу UA Pay;
 • або в будь-який зручний спосіб через банк, іншу фінансову установу або оператора поштового зв'язку.
 • Оплата послуги здійснюється в чітко визначеній сумі з урахуванням комісії згідно тарифів обраної платіжної системи.

  ІІІ. Платні послуги з використання архівних документів

  Платні послуги з використання архівних документів:

 • роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових, на копіювально-розмножувальних аппаратах;
 • надання у користування в читальному залі архівних документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки;
 • наукове консультування;
 • підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне виявлення документів;
 • надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших засобів використання за межами ЦДАМЛМ України;
 • підготовка теле- та радіопередач;
 • демонстрація документів та їх коментування на виставках в ЦДАМЛМ України;
 • підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб;
 • палітурні роботи у разі розшивання справ під час копіювання;
 • інші послуги згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 175.
 • Для отримання послуги з використання архівних документів необхідно:

  1. Замовити справу за телефоном 278-46-63, он-лайн або безпосередньо в читальному залі, попередньо заповнивши заяву користувача та замовлення на видавання справ.

  2. Здійснити оплату послуги в чітко визначеній сумі через POS-термінал в приміщенні Архіву-музею, он-лайн за допомогою сервісу UA Pay або в будь-який зручний спосіб.

  3. У разі оплати іншим способом надати копію платіжного документа, який засвідчує факт оплати представнику виконавця послуги.

  ІV.Платні послуги з науково-технічного упорядкування документів

  Платні послуги з науково-технічного упорядкування документів:

 • упорядкування документів і справ;
 • роботи та послуги з технічного оформлення робіт;
 • роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду;
 • розроблення індивідуальних номенклатур справ; інструкцій з діловодства;
 • підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ;
 • систематизація документів для проведення експертизи їх цінності;
 • науково-технічне опрацювання документів;
 • палітурні та картонажні роботи;
 • інші послуги згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 175.
 • Вартість послуг з науково-технічного упорядкування документів обраховується індивідуально в залежності від обсягу робіт, визначеного представником виконавця за цінами згідно з наказом Державного комітету архівів України від 6 травня 2008 року N 82.

  Для отримання послуги з науково-технічного упорядкування документів необхідно попередньо звернутися за телефоном 278-01-83.

  Для отримання послуги укладається договір про надання платних послуг з калькуляцією вартості робіт (послуг). Якщо умовами договору передбачена попередня оплата, замовник послуги здійснює оплату послуги згідно рахунку–фактури в безготівковій формі шляхом попередньої оплати за допомогою POS-термінала в приміщенні ЦДАМЛМ України,он-лайн за допомогою сервісу UA Pay або в будь-який зручний спосіб. Якщо умовами договору не передбачена попередня оплата, то оплата здійснюється згідно акту здачі-приймання виконаних робіт (послуг). Замовник перераховує плату за послугу на розрахунковий рахунок виконавця після підписання сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт в будь-який зручний спосіб. У разі зміни обсягу робіт чи строку виконання послуг за взаємною згодою сторін, сума за договором про надання послуг коригується шляхом укладання додаткової угоди з калькуляцією вартості робіт, що є невід’ємною частиною цього договору.

  V. Платні послуги з екскурсійного обслуговування


  Найменування послуги

  Ціна, грн.

  Проведення оглядової екскурсії для груп не більше 15 чоловік

  124,28

  Проведення тематичної екскурсії для груп не більше 15 чоловік

  180,17

  Проведення екскурсії за темою, запропонованою замовником для груп не більше 15 чоловік

  396,38  Для отримання послуги - екскурсії у приміщенні ЦДАМЛМ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 22-а необхідно:

  1. Замовити послугу за телефоном 278-44-81 із зазначенням дати, часу екскурсії, кількості відвідувачів, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові замовника послуги; для юридичних осіб – найменування юридичної особи.

  2. Здійснити оплату послуги в чітко визначеній сумі через POS-термінал в приміщенні Архіву-музею, он-лайн за допомогою сервісу UA Pay або в будь-який зручний спосіб.

  3. У разі оплати іншим способом надати копію платіжного документа, який засвідчує факт оплати представнику виконавця послуги безпосередньо перед початком екскурсії.

  Для отримання послуги - екскурсії у відділі «Літературно-мистецькі Плюти» за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Плюти, вул. Малишка, 44 необхідно:

  1. Замовити послугу за телефоном (045)72 2-17-42 або 095 300 20 04 із зазначенням дати, часу екскурсії, кількості відвідувачів, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові замовника послуги; для юридичних осіб – найменування юридичної особи.

  2. Здійснити оплату послуги в чітко визначеній сумі через POS-термінал на місці перед початком екскурсії, он-лайн за допомогою сервісу UA Pay або в будь-який зручний спосіб.

  3. У разі оплати іншим способом надати копію платіжного документа, який засвідчує факт оплати представнику виконавця послуги безпосередньо перед початком екскурсії.

  Мова сайту:

  Цифровий архів ЦДАМЛМ України