Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

 • ЦДАМЛМ

 • Lions

  ЦДАМЛМ

 • Snowalker

  Колектив

 • Howling

  Укрінформ

 • Sunbathing

  SOS Архів

Бібліографія

Окремі видання (монографії, збірники документів, статей):

Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва УРСР: Виставка художніх творів із фондів ЦДАМЛМ УРСР. Березень 1972 р. До 50-річчя СРСР: Каталог. – К., 1972. – 28 с.

З архіву П. Г. Тичини: Документи і матеріали / Упорядн. Р. М. Корогодський, М. І. Крячок, С. Г. Кущ, Р. В. Мовчан, В. О. Толстов. – К., 1990. – 599 с.

Из эпистолярного наследия В. И. Вернадского. Письма украинским академикам Н. П. Василенко и А. А. Богомольцу / Сост. С. Н. Киржаев, В. А. Толстов; АН Украины, АН СРСР, комиссия по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского. – К., 1991. – 48 с.

З рідного гнізда. Альбом фотодокументів до 100-річчя українського трудової еміграції в Канаді / Упорядн. В. С. Лозицький (керівник), О. Ф. Павлова, Г. В. Папакін, М. Д. Ходоровський. – К., 1992. – 79 с.

Казки з-за грат. Із спецсховищ ЦДАМЛМ України / Упорядн. М. Д. Ходоровський. – К., 1992. – 207 с.

Ню. Альбом графічних робіт М. П. Глущенка / Упорядн. М. І. Крячок, М. Д. Ходоровський. – К., 1992. – 21 с.

Олександр Довженко. Господи, пошли мені сили: Щоденники, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, листи, документи, спогади / Упорядн. Р. М. Корогодський. – Харків, 1994. – 655 с.

Параджанов С. Злет, трагедія, вічність: Твори, листи, документи, спогади / Упорядн. Р. М. Корогодський. – К., 1994. – 280 с.

Поле відчаю і надії: Документи і матеріали про українсько-єврейські взаємини / Упорядн. Р. М. Корогодський. – К., 1994. – 392 с.

Олександр Довженко. Зачарована Десна. Кіноповість. Щоденник / Р. М. Корогодський. – К., 1996. – 574 с.

Збережемо тую славу. Громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-х – 80-х рр. ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів / Упорядн. О. Г. Бажан (керівник), Ю. З. Данилюк (відп. ред.), О. М. Ігнатуша, О. С. Тедеєв, О. О. Циганенко, О. А. Шевчук; Інститут історії НАН України, ЦДАМЛМ України. – К., 1997. – 473 с.

Тернистим шляхом до храму. Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-х – 80-х рр. ХХ ст.: Документи та матеріали / Упорядн. П. Г. Тронько, О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк; Інститут історії НАН України, ЦДАМЛМ України. – К., 1999. – 303 с.

Романько І. І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917 1920 рр.: Автореферат дис. ... кандидата історичних наук / НАН України, Інститут історії України. – К., 1999. – 19 с.

Корогодський Р. Довженко в полоні: Розвідки та есеї про Майстра / Упоряд. Валерій Шевчук. – К.: Гелікон, 2000. – 347 с. – (Українська модерна література).

Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХVI-ХIX ст. Колекція (ф.441): Буклет виставки / Державний Комітет архівів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Дирекція Міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест», Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України. – К., 2000.

Корогодський Р. У пошуках внутрішньої людини / Автор вступ. ст. Олег Бурячківський. – К.: Гелікон, 2002. – 208 с. – (Українська модерна література).

Корогодський Р. І дороги. І правда. І життя / Автор вступ. ст. Олег Бурячківський. – К.: Гелікон, 2002. – 376 с.

Geschichtskultur der Ukraine im Spiegel der ukrainischen Exlibris-Kunst des 20. Jahrhunderts: Katalog zur Ausstellung / Hg. Wilfried Jilge; unter Mitarbeitet von Petro Nesterenko, Ol’ha Lahutenko, Dmytro Horbačov. – Leipziger Universitätsverlag, 2003. – 139 S.

Ходоровський М. Д. Масонство і Україна (За матеріалами діяльності вільних мулярів XVIII ст.). Історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. – К., 2004. – 138 с.

Іван Карабиць. Список творів / Укл. Л. В. Івченко, Ю. В. Бентя; передм. Т. О. Бондаренко. – К.: КДВМУ ім. Р. М. Глієра, 2006. – 100 с.

Курило Л. М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника: дис. ... кандидата філологічних наук / Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006.

Мудрак М., Павлова О. Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914–1945. – К.: Критика, 2008. – 175 с.

Цимбал Б. О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) дис... канд. іст. наук / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 224 с.

Із скарбів архіву-музею. Збірник архівних публікацій / Упор. Л. В. Скрипка, М. Д. Ходоровський, В. М. Шепелюк, І. В. Агапітова. – Вип. 1. – К., 2009.

Свербілова Т. Г., Малютіна Н. П., Скорина Л. В. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини 20 століття / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Черкаси, 2009. – 598 с.

Тарас Шевченко. Кобзар / Іл. В. Седляра, ред. С. Захаркін, К. Сігов, Л. Фінберг, прим. Євгена Нахліка, стаття, біограф. і довідки й добір ілюстрацій А. Рудницький. – 2-ге вид. – К.: Дух і літера, 2011. – 552 с.

Кульчий О. В., Малярчук Т. М., Бентя Ю. В. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013.

Архів-музей у просторі у часі...: [зб. ст.] / Державна архівна служба України, ЦДАМЛМ України; кер. проекту О. В. Кульчий, упор. В. М. Шепелюк, Д. В. Нестерчук. – Вип. 1. – К., 2013.

Александр Довженко. Дневниковые записи = Щоденникові записи. 1939–1956 / Российский государственный архив литературы и искусства, Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины; сост.: В. В. Забродин, Е. Я. Марголит; подгот. текста: В. В. Забродин, А. Л. Евстигнеева (рус. яз.); С. В. Тримбач, Е. Е Чугунова (укр. яз.); пер. с укр. Е. Е. Чугунова; науч. коммент.: В. В. Забродин, Е. Я. Марголит; вступит. ст.: Т. М. Горяева, А. Л. Евстигнеева, Е. Я. Марголит, С. В. Тримбач. – Харьков: Фолио, 2013. – 880 с.

Життєпис мовою листів / Упоряд. Л. Огнєва; за ред. О. Зарецького. – Донецьк, 2013. – 518 с.

На вічному шляху до Тараса (1814–1861). Каталог виставки фото- та архівних документів та матеріалів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – К.: Державна архівна служба України, 2014.

Мойсеїв І. К. Філософія в житті: першодруки з фондів ЦДАМЛМУ. – К.: [УкрСІЧ], 2014. – 436 с. – (Щоденники ХХ-го століття; т. 2).

Пащенко-Шумлінська О. Моя Шевченкіана: [До 200-річчя народження Тараса Шевченка; до 135-річчя народження Олімпіади Пащенко-Шумлінської] / Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницька міська організація Національної спілки краєзнавців України; упорядн, авт. передм. В. Адамський. – Кам’янець-Подільський: Медобори 2006, 2014. – 248 с.

Алла Горська. Душа українського шістдесятництва / Упорядник Л. Огнєва; під ред О. Зарецького. – К.: Смолоскип, 2015. – 712 с.

Самі про себе: автобіографії українських митців 1920-х рр. / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; упоряд. Р. Мовчан. – К.: Кліо, 2015. – 639 с.

Довідники:

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Української РСР: Буклет / Упорядн. М. І. Крячок, М. Д. Ходоровський. – К., 1988. – 11 с.

Крячок Н. И., Ходоровский М. Д. ЦГАМЛИ УССР // Государственные архивы Украинской ССР: Справочник. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 99–107.

Крячок Н. И., Ходоровский М. Д. ЦГАМЛИ УССР // Государственные архивы Украинской ССР: Справочник. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 99–107.

Кулініч Ю. Я. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України // Архівні установи України: Довідник / Державний комітет архівів України; Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України; Упоряд. Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін. – К., 2000. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – С. 43–45.

Крячок М. І. Архів-музей літератури і мистецтва України // Енциклопедія сучасної України. – Т. 1. – К., 2001. –С. 702–703.

Ясь О. В. Архів-музей літератури і мистецтва України // Енциклопедія історії України / НАН України; Інститут історії України. – К., 2001. – С. 108–109.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник. – Вип. 1 / Державний комітет архівів України; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; Автори-упорядники М. Крячок, С. Кущ, З. Сендик; редактор С. Кущ; ред. колегія тому Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – К., 2003. – 554 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник. – Вип. 2 / Державний комітет архівів України; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; Автори-упорядники Ю. Кулініч, С. Кущ, М. Ходоровський; редактор С. Кущ; ред. колегія тому Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – К., 2005. – 621 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Фонди митців-шістдесятників, що зберігаються в ЦДАМЛМ України: Брошура / Упор. С. Г. Кущ. – К., 2006.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Буклет / Упор. Л. В. Скрипка, М. Д. Ходоровський, В. М. Шепелюк, І. В. Агапітова. – К., 2008

Шепелюк В. М. Архів-музей літератури і мистецтва // Нова січ. – 2011. – 10 лютого.

Бентя Ю. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтіа України // Українська музична енциклопедія/ НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Т. 3. – К., 2011. – С. 509–514.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник. – Вип. 3 / Державна архівна служба України; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; Автори-упорядники О. Кульчий, С. Кущ, Т. Малярчук, Л. Скрипка, М. Ходоровський; редактор С. Кущ; ред. колегія тому О. Гінзбург (голова), О. Кульчий, Т. Малярчук, Л. Скрипка, М. Ходоровський. – К., 2014. – 674 с. – (Архівні зібрання України. Путівники). – [Електронне видання].

Перелік документів про життя, творчість та вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка, які знаходяться в Центральному дуржавному архіві-музеї літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) // Портал Шевченка. – [2014]. – [Електронний ресурс].

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник. – Вип. 4 / Державна архівна служба України; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; Автори-упорядники Т. Дубовик, Ю. Бентя; редактори Ю. Бентя, Т. Дубовик; ред. колегія тому Т. Баранова (голова), О. Чижова, Т. Малярчук. – К., 2015. – 564 с. – (Архівні зібрання України. Путівники). – [Електронне видання].

Публікації про склад і зміст фондів, виставково-просвітні заходи ЦДАМЛМ України (1962–2015):

1962*

Меморіальна кімната письменника [в Києві]: До 60-річчя від дня народження Ю. Яновського // Дніпро. – 1962. – № 8. – С. 155–156.

1964

Руднєва І. М. Документальні матеріали фонду «Видавництва Західна Україна» // НІБ. – 1964. – №5. – С. 64–72.

1966

Бутич І. Скарбниця літератури і мистецтва: [До створення архіву-музею] // Літературна Україна. – 1966. – 17 травня.

1968

Проценко Л. Національна скарбниця культури // Літературна Україна. – 1968. – 13 лютого.

Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва УРСР створено / Л. Проценко, С. Попель. Вступ. замітка ред. // Архіви України. – 1968. – № 3. – С. 102–104.

Попель С. Особисті фонди діячів літератури і мистецтва України // Архіви України. – 1968. – № 4. – С. 91–92.

Забарило Л. К. Комплектування ЦДАМЛМ УРСР документальними матеріалами особистого походження // Архіви України. – 1968. – № 5. – С. 92–93.

Пепа В. Скарби, створені митцями: [По залах архіву-музею] // Сільські вісті. – 1968. – 18 вересня.

1969

Попель С. Про поповнення ЦДАМЛМ УРСР документами з Львова та Харкова // Архіви України. – 1969. – № 1. – С. 94.

Лозенко Л. Науковий семінар ЦДАМЛМ УРСР: [Київ. Вересень 1968 р.] // Архіви України. – 1969. – № 1. – С. 98–99.

Забарило Л. К., Лобанова Г. В. До скарбниці народних митців: [Нові надходження до ЦДАМЛМ УРСР] // Архіви України. – 1969. – № 3. – С. 95–96.

Забарило Л. К. Листи М. Рильського [Нові надходження до ЦДАМЛМ УРСР листів М. Рильського] // Архіви України. – 1969. – № 4. – С. 102–103

1970

Попель С. Поповнення ЦДАМЛМ УРСР документами діячів культури // Архіви України. – 1970. – № 1. – С. 87–89.

Проценко Л. Матеріали Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна // Архіви України. – 1970. – № 3. – С. 87.

Попель С. Виставка документів українських митців часів Великої Вітчизняної війни // Архіви України. – 1970. – № 4. – С. 99.

Акопова І. С. ЦДАМЛМ УРСР [Поповнення ЦДАМЛМ УРСР новими матеріалами] // Архіви України. – 1970. – № 5. – С. 91.

1971

Крячок М. І. До біографії А. Кримського // Архіви України. – 1971. – № 1 – С. 68–69.

Диченко І. До біографії художника К. В. Піскорського // Архіви України. – 1971. – № 3. – С. 103–104.

Акопова І. Фонд письменника В. Кучера // Архіви України. – 1971. – № 4. – С. 95.

Коба В. В Центральному архіві-музеї літератури і мистецтва УРСР // Радянське літературознавство. – 1971. – № 4. – С. 95–96.

Рябініна В. З погляду майбутнього // Культура і життя. – 1971. – 8 серпня.

1972

Диченко І., Корнієнко Л., Сєткіна М. ЦДАМЛМ УРСР: Нові фонди художників у ЦДАМЛМ УРСР / І; Особисті архіви митців / ; Фонди архітекторів / // Архіви України. – 1972. – № 1. – С. 81–82.

Соловей Е. Багатство живописних традицій: [З художньої виставки ЦДАМЛМ УРСР, присвяченої 50-річчю УРСР] // Літературна Україна. – 1972. – 20 червня.

Проценко Л. Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва УРСР // Архіви України. – 1972. – № 4. – С. 19–20.

Русецький Л. Науковий семінар у Центральному державному архіві-музеї літератури та мистецтва УРСР, Київ, вересень 1972 р.: (До 50-річчя утворення СРСР) // Архіви України. – 1972. – № 6. – С. 103–104.

Підіпригора В. Документи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР про дружні зв’язки діячів культури України з братніми республіками Радянського Союзу // Архіви України. – 1972. – № 6. – С. 83–85.

1973

Толстов В. О., Підіпригора В. І. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: [Нові надходження] // Архіви України. – 1973. – № 6. – С. 78–79.

1974

Гальченко С. А. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: [Огляд особового фонду В. Сосюри (№ 44), що надійшов на зберігання] // Архіви України. – 1974. – № 2. – С. 85–86.

1975

Коба В. П. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: [Нові надходження] // Архіви України. – 1975. – № 4. – С. 57–62.

Гурок С. С. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: Нові надходження [Огляд особових фондів художників М. Глущенка (№ 49) та К. Трохименка (ф. 61)] // Архіви України. – 1975. – № 6. – С. 64–65.

1976

Диченко І. Мовчазні свідки історії // Київська правда. – 1976. – 14 березня.

1977

Гальченко С. А. Життя, віддане мистецтву (до 75-річчя від дня народження З. М. Гайдай) // Архіви України. – 1977. – № 4. – С. 47–54.

Калабаліна А. М., Гальченко С. А. Виставки документів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР // Архіви України. – 1977. – № 6. – С. 90–91.

Сендик З. О. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: Нові надходження [Огляд особового фонду П. Тичини, що надійшов на зберігання до архіву] // Архіви України. – 1977. – № 6. – С. 70–71.

1978

Шульга Л. У карбі слів: [До відкриття меморіального кабінету Ю. Смолича] // Літературна Україна. – 1978. – 3 жовтня.

Коломієць С. М. Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва УРСР: Нові надходження // Архіви України. – 1978. – № 6. – С. 71–73.

1979

Харченко О. Д. Літературно-мистецькі читання «Весна в Плютах» // Архіви України. – 1979. – № 4. – С. 73–74.

1980

Корогодський Р. М. Золоте жниво Довженка // Молодь України. – 1980. – 4 квітня. – С. 2.

Гальченко С. А. Огляд документів фонду О. Є. Корнійчука у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1980. – № 3. – С. 55–61.

Міськов О. В. Документи фонду Ю. К. Смолича в ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1980. – № 6. – С. 62–63.

1981

Парийский Е. Запевала украинской прозы: [Открытие мемориального кабинета П. Панча] // Правда Украины. – 1981. – 17 июня.

Стешенкова Т. Фундатор української прози: [Відкриття меморіального кабінету П. Панча у ЦДАМЛМ України] // Літературна Україна. – 1981. – 19 червня.

Крячок М. І. По сторінках нюрнберзького щоденника Юрія Яновського // Архіви України. – 1981. – № 4. – С. 35–39.

Крячок М. І. Документи з фондів ЦДАМЛМ УРСР на виставці «Москва – Париж» // Архіви України. – 1981. –№ 5. – С. 79–80.

1982

Крячок М. І. Документи ЦДАМЛМ УРСР про діяльність архітекторів Беретті у Києві // Архіви України – 1982. – № 1. – С. 70–72.

Крячок М. І. Матеріали про Київ у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1982. – № 2. – С. 48–51.

Підбиття підсумків роботи архівних установ по підготовці до відзначення 1500-річчя Києва та відкриття виставки «Історія Києва в документах» // Архіви України. – 1982. – № 3. – С. 3–9.

Розповідають документи: [Міжархівна виставка «Історія Києва в документах»] // Вечірній Київ. – 1982. – 22 травня.

Забарило Л. К. Документи до біографії З. М. Гайдай у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1982. – № 4 – С. 49–51.

Лабиріна Л. Г. Інформація: [Про виставку документів] // Архіви України. – 1982. – № 4. – С. 69.

Коваленко О. М. Виставка документів у Головархіві УРСР // Український історичний журнал. – 1982. – № 7 (липень). – С. 157.

Мовчан Р. В. Документально-книжкова виставка, присвячена 80-річчю з дня народження Ю. І. Яновського // Архіви України. – 1982. – № 5. – С. 76–77.

Гальченко С. А. Щастя належати до такого народу (підбірка із щоденників і записних книжок Ю. І. Яновського) // Радянська Україна. – 1982. – 27 серпня. – С. 4.

Крячок М. І. Документи ЦДАМЛМ УРСР про братні зв’язки літератур народів СРСР // Архіви України. – 1982. – № 6. – С. 43–50.

Гальченко С. А. Із щоденників А. С. Малишка (1942–1952) // Дніпро. – 1982. – № 11.– С. 117–125.

Парійський Є. В гостях у Андрія Малишка: [Меморіальна кімната-музей] // Прапор комунізму. – 1982. – 23 листопада.

Терещенко М. Творча скарбниця // Прапор комунізму. – 1982. – 12 грудня.

1983

Корогодский Р. М. Так начинался Гмыря // Правда Украины. – 1983. – 5 августа. – С. 4.

З творчої лабораторії письменника: [Меморіальний кабінет Н. Рибака] // Радянська Україна. – 1983. – 28 вересня.

Мовчан Р. В. Відкриття у ЦДАМЛМ УРСР меморіального кабінету Н. С. Рибака // Архіви України. – 1983. – № 6. – С. 74.

1984

Тома рукописной книги: [Коллекция о Т. Г. Шевченко] // Советская культура. – 1984. – 6 марта.

Толстов В. О. Вечір пам’яті В. Еллана-Блакитного в Центральному державному архіві-музеї літератури та мистецтва УРСР // Архіви України. – 1984. – № 4. – С. 79.

Сендик З. О. Виступ О. Довженка перед членами СПУ // Культура і життя. – 1984. – 19 серпня.

Сендик З. О. До 50-річчя Спілки письменників України (Огляд документів в ЦДАМЛМ УРСР) // Архіви України. – 1984. – № 5. – С. 58–62.

Міськов О. Присвячено класику: [Виставка М. Бажана] // Прапор комунізму. – 1984. – 18 жовтня.

Толстов В. О. Публікація перекладів М. Зерова віршів М. Лермонтова // Україна. – 1984. – № 42. – С. 20.

1985

Міськов О. В. Книжково-документальна виставка, присвячена 80-річчю з дня народження Миколи Бажана // Архіви України. – 1985. – № 1. – С. 78–79.

Сендык З. А. Центральный государственный архив-музей литературы и искусства УССР // Советские архивы. – 1985. – № 2. – С. 60–61.

Толстов В. О. Особовий фонд В. Василевської у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1985. – № 4. – С. 54–57.

Логвин В. Виставка – музей: [Виставка «Українська радянська література»] // Вечірній Київ. – 1985. – 31 липня.

Відкриття музейної експозиції «Українська Радянська література» у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1985. – № 5. – С. 3–6.

Оснач В. Документи фонду ЦДАМЛМ УРСР: «Виставка досягнень народного господарства Української РСР» як джерело історії розвитку сільського господарства республіки // Архіви України. – 1985. – № 6. – С. 35–40.

Стешенкова Т. Як живий з живими…: [Відкриття меморіального кабінету А. Головка] // Літературна Україна. – 1985. – 19 грудня.

1986

Крячок М. І. Листи воїнів-фронтовиків у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1986. – № 1. – С. 50–55.

Калабаліна А. М. Відкриття у ЦДАМЛМ УРСР меморіального кабінету А. В. Головка // Архіви України. – 1986. – № 1. – С. 80.

Волковинский В. Н. Открытие в ЦГАМЛИ УССР постоянно действующей экспозиции «Украинская советская литература» // Советские архивы. – 1986. – № 1. – С. 20.

Колобов О. О. Документи і матеріали особового фонду П. Г. Тичини у ЦДАМЛМ УРСР про депутатську діяльність поета у Верховній Раді СРСР та Верховній Раді УРСР // Архіви України. – 1986. – № 2. – С. 65–67.

Ходорковський М. Д. Документальна виставка у ЦДАМЛМ УРСР, присвячена 90-річчю з дня народження І. С. Паторжинського // Архіви України. – 1986. – № 3. – С. 79–80.

Денисенко Л. Безцінні реліквії мистецтва // Київська правда. – 1986. – 18 липня.

Мірошник Г. Розповіді про неспокій: [Київська бібліотека ім. Ю. Смолича і меморіальна кімната-музей письменника] // Вісті з України. – 1986. – № 34 (серпень).

Ходоровський М. Д. Експозиція «Українська радянська література 1917–1985 рр.» у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1986. – № 6. – С. 41–46.

1987

Крячок М. І. Архівний фонд І. П. Кавалерідзе – цінне джерело з історії українського радянського мистецтва // Тезисы докладов и сообщений научно-теоретической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения кинорежиссера и драматурга И. П. Кавалеридзе. – Сумы, 1987. – С. 30–32.

Ходорковський М. Подарунок генерала // Літературна Україна. – 1987. – 19 лютого.

Крячок М. І. Особовий фонд І. П. Кавалерідзе у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1987. – № 2. – С. 53–55.

Крячок М. І. Відображення подій Великого Жовтня і громадянської війни у документах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1987. – № 6 – С. 33–40.

Ходоровський М. Д. Молодняківці // Літературна Україна. – 1987. – 5 листопада.

Ходоровський М. Д. З архівних скарбниць (з особового фонду А. В. Головка) // Літературна Україна. – 1987. – 3 грудня.

Павлова О. Ф., Ходоровський М. Д. Реквізиції не підлягають… [Огляд творів українського мистецького авангарду, що зберігаються в ЦДАМЛМ України] // Культура і життя. – 1987. – 20 грудня.

1988

Kennedy-Grimsted P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. – B. 1. – Princeton, 1988. – P. 261–271.

Ходоровський М. Д. До 100-річчя Г. П. Юри. Автобіографія // Культура і життя. – 1988. – 10 січня.

Ходоровский М. Д. Все пули – в «яблочко» (к 80-летию со дня рождения С. И. Олейника) // Правда Украины. – 1988. – 2 апреля.

Ходоровский М. Д. С открытым сердцем (к 80-летию Л. С. Первомайского) // Правда Украины. – 1988. – 18 мая.

Крячок М. І. Документи архітектора В. Г. Заболотного у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1988. – № 5. – С. 48–51.

Ходоровський М. Д. Звертаюсь до режисерів: будьте вимогливими (до 90-річчя від дня народження Н. М. Ужвій // Культура і життя. – 1988. – 4 вересня.

Ходоровський М. «Таким його запам’ятав». До 100-річчя з дня народження Якова Мамонтова: [Публікація спогадів Т. Б. Бялодворця про Я. Мамонтова, автограф яких зберігається у ЦДАМЛМ України] // Культура і життя. – 1988. – 30 жовтня.

Крячок М. І. Листи Бориса Грінченка у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1988. – № 6. – С. 38–48.

Ходоровський М. Д. До 200-річчя від дня народження М. С. Щепкіна // Культура і життя. – 1988. – 20 листопада.

1989

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Kennedy-Grimsted. – Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia. – Leiden, 1989.

Крячок М. І. Документи особового фонду Т. Г. Шевченка у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1989. – № 2. – С. 5–15.

Павлова О. Ф. Прохання надіслати «Кобзар» Шевченка на фронт (у фонді № 464, П. Г. Тичини) // Архіви України. – № 3. – 1989. – С. 22–27.

Ходоровский М. Д. Лесь Курбас на Соловках. По материалам личного фонда Р. Г. Валаева // Театральная жизнь. – 1989. – № 7. – С. 25–27.

Загоруйко Ю. Посвящается Анне Ахматовой: [Выставка в музее] // Правда Украины. – 1989. – 24 июля.

Шепелюк В. Весна Олени Пчілки: [Документально-книжкова виставка, присвячена 140-річчю О. Пчілки] // Радянська Україна. – 1989. – 15 серпня.

Ходоровський М. Д. Театр Євгена Плужника // Культура і життя. – 1989. – 22 жовтня.

Крячок М. І. Фонд І. В. Моргілевського в ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1989. – № 6. – С. 49–55.

Ходоровський М Д. Вирок: «Розстріляти!» За матеріалами особового фонду Г. М. Косинки // Культура і життя. – 1989. – 3 грудня.

1990

Ходоровський М. Д. Ми були фанатиками театру (до 70-річчя з дня заснування Київського драматичного театру ім. І. Франка) // Культура і життя. – 1990. – 28 січня.

Корогодський Р. М. Документи про життя і творчість А. Г. Петрицького у фондах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 1990. – № 2. – С. 48–51.

Брюховецький В. Шлях на голгофу (Життєва доля Миколи Зерова) // Літературна Україна. – 1990. – 10 травня.

Росовецька Т. М. Лаврський псалтир 1776 року з фонду П. Г. Тичини // Архіви України. – 1990. – № 4. – С. 16–18.

Крячок М. І. Листування О. Г. Сластіона з М. C. Грушевським та К. М. Грушевською // Архіви України. – 1990. – № 5. – С. 32–41.

Ходоровський М. Д. Недоспівана пісня ранньої осені (за особовим фондом Б. Д. Антоненка-Давидовича) // Родослав. – 1990. – 2 вересня. – С. 6; 27 вересня. – С. 8.

Ходоровський М. Д. Ґвалт заліза над душами (за особовим фондом І. Д. Дніпровського) // Друг читача. – 1990. – 18 жовтня. – С. 1, 4–5.

Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина / Академія наук Української РСР, Інститут історії. – Препринт № 7 (19). – К., 1990. – 58 с.

1991

Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті – 40-і роки ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 1991. – № 2. – С. 10–20.

Толстов В. О. Доповнюючи збірник «З архіву П. Г. Тичини» (Листи Варвари Чередниченко) // Архіви України. – 1991. – № 2. – С. 18–28.

Крячок М. І. Для державного архіву-музею літератури і мистецтва Петро Панч // Архіви України. – 1991. – № 3. – С. 35–40.

Ходоровський М. Д. Арена «критика-циркача» (за особовим фондом О. І. Полторацького) // Друг читача. – 1991. – 8 травня. – С. 6–8; 10 червня. – С. 4–5; 18 червня. – С. 6–7.

Міськов О. В. Дорога до Стуса // Архіви України. – 1991. – № 4. – С. 29.

Крячок М. І. Життя Надії Суровцевої, описане нею самою // Наука і культура України. – 1991. – № 25. – С. 215–349; 1993. – № 26–27. – С. 288–321.

1992

Крячок М. І. Епістолярні документи – яскраве джерело для відображення в світлі сучасних вимог життя і творчості І. П. Кавалерідзе // Тези доповідей та повідомлень наукових читань з нагоди 105-ої річниці від дня народження видатного українського скульптора, кінорежисера і драматурга Івана Петровича Кавалерідзе. – Суми, 1992. – С. 37–41.

Ходоровський М. Д., Папакін Г. В., Шепелюк В. М. Нашого квіту по всьому світу (До І-го Всесвітнього форуму українців) // Архіви України. – 1992. – № 1–3. – С. 9–33; № 4. – С. 10–29.

Ходоровський М. Д. У кожного своя голгофа. Амвросій Бучма і Лесь Курбас у кіно // Вавілон. – 1992. – № 3. – С. 6–8.

1993

Крячок М. І. З листів Д. І. Яворницького до Н. Д. Василенко // Архіви України. – 1993. – № 4–6. – С. 51–55.

1995

Крячок М. І. Листи М. Д. Деркач до Ю. О. Меженка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – 1995. – № 3. – С. 80–91.

Крячок М. І. Із фронтового листування Якова Качури // Архіви України. – 1995. – № 1–3. – С. 42–47.

1996

Ходоровський М. Д. Курбас Лесь // Українська біографістика: [збірник наукових праць]. – № 1 – К., 1996. – С. 79–83.

Крячок М. І. Документи фонду родини Алчевських у фондах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 1996. – № 4–6. – С. 88–96.

Крячок М. І. Листи Михайла Жука до Юрія Меженка // Наука і культура України. – 1996. – № 29. – С. 232–238.

1997

Скрицька Л. О. Фонд О. К. Богомазова в ЦДАМЛМ України // Архіви України – 1997. – № 1–6. – С. 73–84.

Крячок М. І. Листи Зінаїди Тулуб до брата Володимира // UKRAINIKA: архівні студії. – 1997. – № 1. – С. 249–269.

1998

Мазуренко І. В. «І світу білого не випив» (український поет А. Казка у листах та спогадах) // Музей і мабутнє: Доповіді та повідомлення наукової конференції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р. – Дніпропетровськ, 1998.

Крячок М. І. «Отдельное мнение» Опанаса Сластіона на захист української мови // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 109–113.

Ходоровський М. Д. У ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 161.

Крячок М. І. Фонд поета трагічної долі (до 100-річчя від дня народження В. Л. Поліщука) // Студії з архівознавства та документознавства. – 1998. – № 3. – К., 1998. – С. 119–124.

Ходоровський М. Вечір пам’яті Володимира Антоновича // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – № 3. – К., 1998. – С. 193.

Осташко Т. С. З історії літературно-мистецького життя в Україні за часів Центральної Ради // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 24–38.

Ходоровський М. Доба Антоновича: [про виступ С. Карамаша на вечорі пам’яті історика у ЦДАМЛМ України] // Літературна Україна. – 1998. – 16 квітня.

Юркова О. В. Київська історична школа М. С. Грушевського: долі науковців // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1998. – № 1–2. – С. 263–280.

1999

Ходоровський М. Д. Агніт-Слєдзєвський Казимир Генріхович. Антоненко-Давидович Борис Дмитрович // Українська біографістика: [збірник наукових праць]. – К., 1999. – № 2. – С. 43–47; 54–58.

Крячок М. І. Пам’ятки Григорія Косинки та Тамари Мороз-Стрілець у ЦДАМЛМ України // Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – № 4. – С. 137–141.

Крячок М. І. Роль М. П. Василенка в культурно-освітній розбудові Української держави (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) // Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – № 5. – С. 198–199.

2000

Скорина Л. «Зойки розбитого життя…» Сторінками епістолярної спадщини І. Дніпровського: [за документами ЦДАМЛМ України] // Березіль. – 2000. – № 1–2. – С. 179–183.

Василенко В. «Я прошу пожаліти мою старість....»: До 110-ї річниці з дня народження письменниці З. Тулуб // З архівів ВЧК–ГПУ–НКВД–КГБ / Інститут історії України, Служба безпеки України. – 2000. – № 2/4. – С. 280–296.

Кущ С. Г. Ще раз про долю унікальних документів («Бахівська» колекція в ЦДАМЛМ України) // Музика. – 2000. – № 1–3. – С. 30–31.

Крячок М. І. Документи про роботу Василя Стуса в ЦДІАК України // Архівознавство, археографія, документознавство. – К., 2000. – № 2. – С. 73–77.

Яцина Н. О. Особовий фонд Дмитра Чепурного і його джерельне значення // Архівознавство, археографія, джерелознавство. – К., 2000. – № 2. – С. 147–150.

Івченко Л. В. Справа № 907 // Музика. – 2000. – № 4–5 – С. 28–30; № 6. – С. 25–26.

Болотова-Царинна Г. «Неодмінно заборонити!…»: [Про однойменну виставку в київському Національному музеї літератури архівних документів про заборону української культури в Російській імперії] // Молодь України. – 2000. – 18 травня.

Рожен О. Україна відкриє Дні культури в Берліні: окраса програми – архіви Баха // Дзеркало тижня. – 2000. – 20 жовтня.

2001

Крячок М. І. Документи письменника «розстріляного відродження» (до 100-річчя від дня народження В. П. Підмогильного) // Архівознавство, археографія, документознавство. – К., 2001. – № 4. – С. 527–540.

Судьба «Архива Баха» решится на днях // Сегодня. – 2001. – № 12 (17 января).

Степанченко Г. Шедеври, що ожили // Дзеркало тижня. – 2001. – 9 листопада.

2002

Лозниця Я. С. Специфіка формування баз даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи ЦДАМЛМ України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 5: Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – К., 2002. – С. 55–58.

Бентя Ю. В. Риси північно-німецького сентименталізму в клавірній творчості К. Ф. Е. Баха (за матеріалами фонду 441 ЦДАМЛМ України) // Тези IV-ї науково-теоретичної конференції «Молоді музикознавці України». – К., 2002. – С. 6–7.

Кулініч Ю. Я. Листи П. О. Куліша до В. В. Тарновського-молодшого (з епістолярного зібрання Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 36–39.

Корогодський Р. М. Віктор Петров. Листи до Софії Зерової // Слово і час. – 2002. – № 10. – С. 46–50.

2004

Малярчук Т. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Огляд нових надходжень в 2003 році // Відкритий архів: Щорічник матеріалів та досліджень з історії модерної української культури. – Т. 1. – К.: Критика, 2004. –С. 617–620.

Ходоровський М. Д. Масони у Галичині XVIII ст. Перші ложі та угруповання вільних мулярів у Галичині // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2004. – № 36.

Вільшанська О. Л. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2004. – № 4. – С. 56–70.

2005

Цимбал Б. Документи Івана Багряного як джерело до вивчення суспільно-політичної діяльності української еміграції (40–50-ті рр. ХХ ст.): [Огляд особового фонду Івана Багряного (ф. 1186)] // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Відвід. зб. наук. праць. – Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. – К., 2005.– С. 168–176.

Лебедєв Ю. І. Українсько-східні етнографічні й фольклористичні зв’язки у працях А. П. Ковалевського // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 23. – С. 81–83.

Шепелюк В. Автографи війни (огляд фондів діячів української літератури часів Другої світової війни, які зберігаються у ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2005. – № 1–3. – С. 86–89.

Тисячна Н. Неоцінені скарби // День. – 2005. – № 42 (11 березня).

Дмитренко С. І. Неугасна пам’ять років. (Оберіг для культурної спадщини) // Надзвичайна ситуація. – 2005. – № 4. – С. 40–41.

Шепелюк В. Українсько-польські літературні зв’язки в наукових дослідженнях літературознавця Г. Вервеса (за матеріалами ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 177–180.

Шепелюк В. Українсько-польські культурні зв’язки: Анотований реєстр документів ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 180–191.

Новікова О. Київ Дінори: [особовий фонд Д. Мазюкевич у ЦДАМЛМ України] // Дзеркало тижня. – 2005. – 1 липня.

Безручко О. Невідомі документи ЦДАМЛМ України до біографії Олександра Довженка // Архіви України. – 2005. – № 5–6. – С. 49–69.

Корпусова В. М. Невідомий документ: «Петров Віктор Платонович. Праці з філософії» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – Філософія. Політологія. № 73–75. – С. 22–24.

2006

Крячок М. Маловідомий автограф із публіцистики Івана Франка // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 14. – 2006. – С. 101–104.

Цимбал Б. Діяльність Організації демократичної української молоді (ОДУМ) в екзилі (50–60-і роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2006. – № 87–88. – С. 105–108.

Іванченко Н. Журналісти відвідали музей в Плютах // Нова Січ. – 2006. – 24 травня.

Кулініч Ю. Я. Листи П. О. Куліша до В. В. Тарновського-молодшого (з епістолярного зібрання Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) // Музейний простір. – 2006. – 10 червня.

Безручко О. Єдина вціліла розповідь О. Довженка про власну режисерську лабораторію // Кіно-Театр. – 2006. – № 6.

Таран Л. В. Діаманти поряд // Як справи. Київ. – 2006. – 22 грудня.

2007

Павлова О. Переклади творів Р. М. Рільке у фондах ЦДАМЛМ України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавства: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 9. – К.: ДКАУ, 2007. – С. 190–196.

Сироїд І. Внесок О. Гончара у процес відродження та розвитку української мови // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2007. – Вип. 35. – С. 221–224.

Драгомірова Л. Олександр Хвостенко-Хвостов, український художник (огляд фонду) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавства: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 9. – К.: ДКАУ, 2007. – С. 180–190.

Скрипка Л. Виставка «Будинок “бурси” в контексті історії українських архівів» // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 15. – К., 2007. – С. 227–228.

Павлова О. Документи українських діячів культури, надісланих з Канади до ЦДАМЛМ України // Пам’ятки: Археографічний щорічник. – 2007. – № 7. – С. 382–387.

Горбачук Д., Зубарєв О. Русифікаторська мовна політика в Україні у 70–80-х роках ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т.16. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2007.

Павлова О. Переклади творів Р. М. Рільке в архіві-музеї // Всесвіт. – 2007. – № 5–6. – С. 152–162.

В Киеве выставят «Сокровища, возвращенные народу Украины» // Международній институт генеалогических исследований. – 2007. – 5 декабря.

2008

Нестерчук Д. В. Його ім’я носив Центральний історичний архів у м. Києві // Студії з архівної справи та документознавства. – 2008. – Т. 16. – С. 146–147.

Сторчай О. Карпо Трохименко: спогади про Київське художнє училище (публікація архівного документа): [з фондів ЦДАМЛМ України] // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – N 1. – С. 143–157.

Ходоровський М. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: історія, джерельна база, сьогоднішні реалії // Архіви України. – 2008. – №1–2. – С. 50–58.

Рачковська О. Жива правда століть // Архіви України. – 2008. – № 1–2. – С. 200–202.

Сукало А. М. Нове галузеве бібліографічне видання // Архіви України. – 2008. – № 1–2. – С. 220–222.

Кирилюк Г. Документи ЦДАМЛМ України про видатну актрису театру і кіно ХХ ст. Наталію Ужвій // Архіви України. – 2008. – № 3–4. – С. 161–167.

Аксьом А. А. Майстер пензля і слова (Документи ЦДАМЛМ України до біографії художника-графіка Валентина Литвиненка) // Архіви України. – 2008. – № 5–6. – С. 152–155.

2009

Павлова О. Фонд Ю. Івакіна в ЦДАМЛМ України як джерело для вивчення документальної спадщини Д. Бурлюка // ІІ читання пам’яті М.Ф.Біляшівського: зб. ст. – К., 2009. – С. 108–114.

Ізваріна О. М. Українська опера 20–30-х рр. ХХ ст. у фондах ЦДАМЛМ України (на матеріалі особистого архіву В. Г. Костенка) // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали Міжнародної наукової конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України. 24–25 вересня 2009 р. / Міністерство культури і туризму України; ДЗ «Державна історична бібліотека України»; Київський національний університет культури і мистецтв України; Український центр культурних досліджень. – К., 2009.

Безручко О. Справа-формуляр «Запорожець»: нові документи про режисера Олександра Довженка // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2009. – № 2 (33). – С. 327–352.

Скрипка Л. В. Гоголівський бульвар і художній світ М. В. Гоголя в м. Москві та Гоголіана в Києві // Архіви України. – 2009. – № 1–2. – С. 238–240.

Скрипка Л. В., Ходоровський М. Д. Мовою архівних документів // Архіви України. – 2009. – № 1–2. – С. 241–243.

Рачковська О. З. Музична творчість в архівних документах // Архіви України. – 2009. – № 1–2. – С. 124–128.

Прилипко О. Таємниці стародавніх фоліантів // Говорить і показує Україна. – 2009. – № 3 (14 січня).

Найдюк О. Бах зі всіма невідомими: У Києві триває концертний цикл, присвячений виконанню творів із «бахівського архіву» // Хрещатик. – 2009. – 30 січня.

Романча Л. Джерела з історії Музею театрального, музичного і кіномистецтва України (1921–1934) // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 2.

Скрипка Л., Ходоровський М. Невідомий Довженко: і сьогодення, і перспективи // Культура і життя. – 2009. – № 14 (8 квітня).

Аксьом А. А. Недоспівана пісня: М. Шпак, О. Десняк, М. Гайдабура // Архіви України. – 2009. – № 3–4. – С. 138–145.

Кирилюк Г. Його герої раділи, плакали, сміялися, співпереживали. До 150-річчя від дня народження актора П. Саксаганського // Культура і життя. – 2009. – № 19 (13 травня).

Харчук Н. До скарбниці світової графіки // Всесвіт. – 2009. – № 7–8. – С. 194–196.

Чабанівська-Хорозова О. Чари весни Плютівської // Культура і життя. – 2009. – № 28 (15 липня).

Хорозова О. Вітаїзм плютівського мікрокосмосу // Журналіст України. – 2009. – № 8.

Пам’яті Кущ Світлани Григорівни // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 248.

Шепелюк В. Подих ущільненого часу. Невідома сторінка творчості молодого В. Стуса // Літературна Україна. – 2009. – 10 вересня.

Хорозова О. Іван Карабиць. Свята до музики любов // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 51. – С. 62–63.

Нестерчук Д. В. «У Михайла Кіндратовича Губенка…» (Спогади В. Губенко-Маслюченко) // Культура і життя. – 2009. – № 45.

Скрипка Л. В. Виставка, присвячена 90–річчю Миколи Лукаша // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 289–296.

2010

Бонь О. І. Історія повсякденності української наукової інтелігенції (за матеріалами фонду Миколи Прокоповича Василенка в ЦДАМЛМУ) // Література та культура Полісся: зб. наук. праць. – Вип. 60: Регіональні та загальноукраїнські історико-культурні процеси у сучасному дослідницькому вимірі / Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя ; відп. ред. Г. В. Самойленко. – Ніжин, 2010. – С. 104–112.

Цимбал Я. «Мозаїка» Юрія Смолича як джерело до історії літературного побуту 1920–1930-х років // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – Т. 5 / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Стилос, 2010. – С. 228–238

Мокроусова О. Архітектор Павло Альошин: з історії нереалізованих задумів // Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. – Вип. 10. – К., 2010.

Дроботюк М. Вільгельм Олександрович Котарбінський (1849–1921) // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2010. – Вип. 7. – С. 334–346.

Шепелюк В. М. Вірш Тараса Шевченка «Сон» («На панщині пшеницю жала») // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 135–137.

Ходоровський М. Д. Вісімдесята весна Миколи Івановича Крячка // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 202–209.

Безручко О. Повість полум’яних літ Олександра Довженка: розсекречені документи // Кіно-Театр. – 2010. – № 1.

Справа Глущенка – між державною і родиною // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2010. – 4 лютого.

Скрипка Л. В., Шепелюк В. М. Поезії Ліни Костенко 1944–1945 рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2010. – № 2. – С. 184–186.

«Прилетіла ластівонька» до Будинку вчителя // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2010. – 4 березня.

Конференція екскурсоводів // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2010. – 16 квітня.

До Дня Конституції в столиці відкрилася історична виставка // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2010. – 27 червня.

Цалик С. Оксану Петрусенко отруїла дружина маршала Тимошенка: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2010. – 15 липня.

Жежера В. Винниченко на 20 років випередив європейських інтелектуалів: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2010. – 29 липня.

Kennedy-Grimsted P. Bach scores in Kyiv: The long-lost music of the Berlin Sing-Akademie surfaces in Ukraine // Spoils of War: International Newsletter. – 2000. – № 7, August. – P. 23–35.

Юрченко Н. У Києві вперше презентовано архівні документи про В. Винниченка // УКРІНФОРМ. – 2010. – 6 серпня.

Україна може втратити права володіння картинами Глущенка вартістю $ 2 млн // Корреспондент. – 2010. – 13 серпня.

Україна може втратити картини Глущенка, що коштують 2 млн доларів. Суд зобов'язав ЦДАМЛМ повернути роботи художника онуці // Українські новини. – 2010. – 13 серпня.

Рябчун Ю. Иск сложился в картины: // Коммерсант-Украина. – 2010. – 13 августа.

Дон Л. Справа Глущенка або Горе-онука: Попри рішення суду Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва не має наміру передавати картини художника його онуці // Хрещатик. – 2010. – 17 серпня.

Внучка Миколи Глущенка судиться з Україною за картини діда // Країна. – 2010. – 26 серпня.

Аксьом А. А. Батько українського театру (до 170-річчя від дня народження видатного драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького) // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 181–187.

Сахневич Ю. Особовий фонд Миколи Зерова в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження) // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 134–142.

Нестерчук Д. В. Життя, присвячене пам’яті брата (До 140-річчя від дня народження Хоми Михайловича Коцюбинського. За архівними фондами ЦДАМЛМ України) // Музеї України. – 2010. – Вересень.

Хорозова О. Ключ журавлиної вірності. Відзначили 100-річчя від дня народження українського письменника, публіциста Михайла Чабанівського // Справи сімейні. – 2010. – № 10. – С. 5.

Чабанівська-Хорозова О. Син землі і неба: До 100-річчя від дня народження М. Чабанівського // Українська літературна газета. – 2010. – № 20 (1 жовтня).

Шепелюк В. М. Співець журавлинців: Літературний вечір пам’яті М. Чабанівського // Літературна Україна. – 2010. – 14 жовтня.

Бентя Ю. Напівшепіт, напівтіні та подих вітру // Театрально-концертний Київ. – 2010. – № 11. – С. 16–17.

Які культурні цінності повернулися в Україну з-за кордону (перелік) // Історична правда. – 2010. – 13 грудня.

Хорозова О. М. Плюти – мистецький край // Літературна Україна. – 2010. – 16 грудня.

2011

Цимбал Я. «Спогади про минуле» Володимира Гжицького: пригадування і конструювання // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – Т. 6 / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Laurus, 2011. – С. 240–257.

Дробот А. О. Фольклорне мистецтво як джерело національного стилю нонконформістів. Теоретичний аспект. (Мовою архівних матеріалів) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2011. – № 4. – С. 104–106.

Шепелюк В. М. Особовий фонд К. Стеценка у ЦДАМЛМ України // Матеріали науково-практичної конференції «Стеценківські читання». – К., 2011. – С. 15.

Суровцова Н. «Скарби на околиці міста» (до 100-річчя Івана Гончара) / Підготував Д. В. Нестерчук // Музеї України. – 2011. – № 1. – С. 25–26.

Агапітова І. В. Нові надходження архівних документів журналістки, правозахисниці Надії Світличної та художника Юхима Михайліва // Архіви України. – 2011. – № 1. – С. 32–34.

Миколаєнко А. Найкращий кримський подарунок Україні. До 140 річчя від дня народження Агатангела Кримського // Літературна Україна. – 2011. – № 5 (13 січня).

Боримська Н., Хорозова О. Кленова пісня Платона Майбороди // Мистецтво і освіта. – 2011. – № 2. – С. 60–61.

Кирилюк Г. В. Леся Українка і читач. До 140-річчя від дня народження мисткині // Літературна Україна. – 2011. – 24 лютого.

Ходоровський М. Д. Вона була першою (до 45–річчя ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2011. – № 2–3. – С. 86–96.

Малярчук Т. М. Робоча зустріч з питань поповнення Національного архівного фонду документами особового походження, творчих спілок, інших громадських організацій // Архіви України. – 2011. – № 2–3. – С. 245–247.

4 тисячі документів з особового архіву Надії Світличної // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2011. – 14 березня.

До України повернувся архів відомої журналістки-шістдесятниці Надії Світличної // УКРІНФОРМ. – 2011. – 14 березня.

Духовні скарби України: Архів Надії Світличної // Политикантроп. – 2011. – 14 березня.

Особистий архів Надії Світличної передали з США до України // 5 канал. – 2011. – 14 березня.

Особистий архів Надії Світличної передали зі США до України // Газета по-українськи. – 2011. – 14 березня.

Архів Надії Світличної повернувся в Україну // ICTV. – 2011. – 15 березня.

В Україну повернувся архів журналістки, правозахисниці-шістдесятниці Надії Світличної // Радіо Свобода. – 2011. – 15 березня.

В Україну повернувся архів Надії Світличної // ГалIнфо. – 2011. – 15 березня.

Архів Світличної (1970–80-ті роки) прибув із США в Україну // Історична правда. – 2011. – 16 березня.

В "Софии Киевской" пройдет выставка, посвященная Гагарину и Береговому // Лига. – 2011. – 11 апреля.

В «Софии Киевской» пройдет выставка, посвященная первым космонавтам // Обозреватель. – 2011. – 11 апреля.

Фалин В. Открылась выставка «Космическая эра в контексте архивного наследия» // УКРІНФОРМ. – 2011. – 12 апреля.

В Киеве открылась выставка, посвященная Гагарину и Береговому // Перший Діловий. – 2011. – 13 квітня.

Кияни почують «Таємниці стародавніх фоліантів»: Музика з «бахівського архіву» // Моє місто. – 2011. – 27 травня.

Хорозова О. Пароль «Весни в Плютах» – молодість! // Справи сімейні. – 2011. – № 6. – С. 18–19.

Хорозова О. «Весна в Плютах» під знаком дружби // Обухівський край. – 2011. – № 45–46 (17 червня).

Чухліб Т. В. Гортаючи батькові сторінки та роки (до 70-ліття Василя Чухліба (1941–1997)) // Ключ. – 2011. – 18 липня.

Хорозова О. М. Любіть Україну // Українська літературна газета. – 2011. – 24 серпня.

Шепелюк В. М. «З когорти просвітян» (до 150-річчя від дня народження письменниці, громадської діячки Любові Яновської) // Літературна Україна. – 2011. – 25 серпня.

Новикова Е. Быт ловил его, но не поймал... [об И. Тригубе; документы ЦГАМЛИ Украины] // Антиквар. – 2011. – № 9.

Гунько О. Грицька Чупринку вчителі боялися викликати до дошки: [фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2011. – 1 вересня.

Нестерчук Д. В., Кирилюк Г. В. Палітра Миколи Глущенка. До 110-річчя від дня народження Миколи Глущенка // Дніпровський проспект. – 2011. – № 39 (30 вересня).

Рудзицький А. Ілюстратор «Кобзаря» Василь Седляр: доля майстра та його твору // Асоціація Європейських Журналістів. – 2011. – 18 жовтня.

Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Микола Бутович // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 130–142.

Нестерчук Д. В. «Житіє Артема Безвіконного» – остання незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 184–192.

Хорозова О. І повіяв вогонь новий з Холодного Яру... // Справи сімейні. – 2011. – № 12. – С. 9.

Нестерчук Д. В. «Сильні враження залишаються...»: Записки, щоденники з фондів ЦДАМЛМ України. До 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника // Літературна Україна. – 2011. – 1 грудня.

Виставка рукописів Григора Тютюнника у ЦДАМЛМ України // Літературна Україна. – 2011. – 1 грудня.

Худолій М. Презентація двотомного видання про Катерину Білокур // Інформаційна агенція культурних ініціатив ПРО. – 2011. – 5 грудня.

2012

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Застосування класифікаційного методу у дослідженні листів як джерел різноманітної інформації (на прикладі архівної творчої спадщини композитора Мейтуса Ю. С.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2012. – Вип. XXXIV. – С. 305–310.

Тримбач С. Дневники Александра Довженко, или Каталог пророческих снов // Киноведческие записки. – 2012. – № 100–101. – С. 526–533.

Ковальчук О. А. Художник театру Курбаса: Анатолій Петрицький. Складний шлях становлення: [за документами ЦДАМЛМ України] // Курбасівські читання . – 2012 . – N 7: Лесь Курбас і світова художня культура. – С. 107–121.

Чухліб Т. «Захалявні» записники з особового фонду Василя Чухліба у ЦДАМЛМ України як джерело до вивчення творчої майстерні письменника // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база. – Львів, 2012. – С. 149–160.

Гунько О. Іван Їжакевич малював святих зі своїх рідних та односельців: [фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2012. – 20 січня.

Хорозова О. Мережана папірусна стрічка пам’яті // Справа сімейні. – 2012. – № 2. – С. 12–13.

Ходоровський М. Д. Борис Антоненко-Давидович – історик літератури // Архіви України. – 2012. – № 2. – С. 176–180.

Шарговська О. Христю Алчевську обізвали «крокодилом від поезії»: [фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2012. – 15 березня.

Відкриття виставки «Всесвіт Олеся Бердника (1926–2003)» // Рідна країна. – 2012. – 27 березня

Анонс: виставка, присвячена Олесю Берднику // Історична правда. – 2012. – 28 березня.

Всесвіт Олеся Бердника // День. – 2012. – 29 березня.

Всесвіт Олеся Бердника // Антиквар. – 2012. – [29 березня].

Фалін В. У столиці відкрилася виставка «Всесвіт Олеся Павловича Бердника (1926–2003)» // УКРІНФОРМ. – 2012. – 30 березня

Антоненко Т. Космический путь Олеся Бердника // «2000». – 2012. – 30 марта.

Н. Суровцова. «Лесь Курбас. 1917–1927–1937 рр.»: Спогади / Підготував Д. В. Нестерчук // Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. Портал. – 2012. – Квітень.

Нестерчук Д. Два покоління. Борис Антоненко-Давидович і шістдесятники (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) // Літературна Україна. – 2012. – № 15 (12 квітня).

Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 24 квітня.

Архів, баян, концерт // Антиквар. – 2012. – 24 квітня

У Києві започатковують «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Рідна країна. – 2012. – 24 квітня.

Гунько О. «Дружина умовляє мене стати попом» – Кирило Стеценко: [фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2012. – 25 квітня.

«Игра теней» и баян // День. – 2012. – № 73 (25 апреля).

Нестерчук Д. Лист міністра фінансів С. Ю. Вітте до О. К. Алчевського з приводу надання йому звання комерції-радника // Архіви України. – 2012. – № 3. – С. 90–94.

Бентя Ю.В. Літературно-мистецьке свято «Весна в Плютах» з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв та річниці від дня народження українського драматурга О. Корнійчука // Архіви України. – 2012. – № 3. – С. 164–171.

Романович С. В. Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України «Всесвіт Олеся Павловича Бердника» // Архіви України. – 2012. – № 3. – С. 131–132.

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Листи та телеграма Д. Б. Кабалєвського до Ю. С. Мейтуса: аналіз професійних стосунків // Архіви України. – 2012. – № 3. – С. 103–111.

Найдюк О. Портрет з архіву: історія Олени Андрєєвої // Музика. – 2012. – № 3. – С. 22–25.

Аксьом А. Сюжети, видобуті з каменю. З архівних матеріалів Анатолія Дімарова ЦДАМЛМ України // Літературна Україна. – 2012. – № 18 (3 травня).

У Києві пройдуть мистецькі зустрічі: [Народний художній колектив хор «Зірниця» у ЦДАМЛМ України] // Рідна країна. – 2012. – 10 травня.

У Києві відкриється ювілейна виставка художника Тартаковського // Рідна країна. – 2012. – 16 травня.

Худолій М. До 100-річчя Ісаака Тартаковського відриють виставку // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 16 травня.

Жежера В. Композитор Кирило Стеценко заробляв на прожиття священиком: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 23 травня.

Кот С. Війна і культура // Дзеркало тижня. – 2012. – 25 травня.

«Весна в Плютах» вшанувала виданих діячів // Київська обласна рада. Офіційний сайт. – 2012. – 28 травня.

Документальна виставка з нагоди 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха // Літературна Україна. – 2012. – № 22 (31 травня).

Хорозова О. Незмінні парадигми «Весни... в Плютах» // Справи сімейні. – 2012. – № 6. – С. 18–19.

Хорозова О. Травневий акорд у Плютах // Культура і життя. – 2012. – № 22 (1 червня).

Свято «Весна в Плютах» // Справи сімейні. – 2012. – 18 червня.

Нестерчук Д. В. Із щоденників Віри Єніної // Музеї України. – 2012. – 22 червня.

Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусії (28–31 травня 2012 р., м.Ужгород, Україна) // Архіви України. – 2012. – № 4.

Бентя Ю. В. Особовий фонд композитора Михайла Вериківського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2012. – № 4. – С. 76–87.

Яцина Н. О. Особовий фонд поета, прозаїка Полікарпа Шабатина (нове надходження документів до ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2012. – № 4. – С. 112.

Гламазда М. Життя для книги: [фото ЦДАМЛМ України] // Отчий поріг: Видання товариства «Чернігівське земляцтво». – 2012. – № 7 (липень).

Повна збірка щоденників Довженка вийде у Харкові // Сумно? – 2012. – 3 липня.

Київський бард Олеся Найдюк відіграє концерт авторської пісні // Культура. – 2012. – 11 липня.

Видадуть щоденники Довженка // ЛітАкцент. – 2012. – 11 липня.

Видадуть щоденники Довженка // Культура. – 2012. – 12 липня.

Худолій М. Державний архів-музей літератури і мистецтва організовує виставку «Український світ» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 6 серпня.

Відкриття художньої виставки «Український світ» // Рукотвори. – 2012. – 6 серпня.

Відкриття художньої виставки «Український світ» // Нова Січ. – 2012. – 14 серпня.

Відкриття художньої виставки «Український світ» // Рідна країна. – 2012. – 14 серпня.

Антоненко А. Раритети «Українського світу» // День. – 2012. – 14 серпня.

Блог: Віктор Тригуб. Відкриття художньої виставки «Український світ» // Независимое бюро новостей. – 2012. – 14 серпня.

Відкриття художньої виставки «Український світ» // Музеї України. – 2012. – 19 серпня.

Найдюк О. Олена Кульчий: «Управляти – це вести до успіху інших» // День. – 2012. – № 151 (28 серпня).

Моргун Т. ...а також і козак Мамай: [про виставку «Український світ» у ЦДАМЛМ України] // Профспілкові вісті. – 2012. – 29 серпня.

Клименко В. «Український світ» в артефактах і шедеврах // Україна молода. – 2012. – 30 серпня.

Романович С. В. Презентація спільного українсько-російського видавничого проекту «Щоденники Олександра Довженка» та цифрової копії художнього фільму «Зачарована Десна» // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 182–184.

Нестерчук Д. В. Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України (до 125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і драматурга) // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 115–126.

Шепелюк В. М. Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 88–91.

Брюховецька Л. Про Володимира Денисенка та радянську систему // День. – 2012. – № 159 (7 вересня).

В Украине наконец будет полное собрание фильмов Александра Довженко // УКРИНФОРМ. – 2012. – 7 сентября.

Дневники Довженко увидят мир до конца года – Государственная архивная служба // УКРИНФОРМ. – 2012. – 7 сентября.

В Украине наконец будет полное собрание фильмов Александра Довженко // День. – 2012. – 7 сентября.

Панченко В. Сергій Тримбач: «Довженкові здавалося, що настав час нових титанів» // ЛітАкцент. – 2012. – 12 вересня.

Худолій М. Авторські концерти сучасних українських композиторів пролунають в Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 13 вересня.

Музичні зустрічі в архіві-музеї літератури і мистецтва починаються сьогодні! // Культура. – 2012. – 18 вересня.

Авторський концерт сучасних українських композиторів «Фортеп´янні монографії»: Олег Безбородько // Рідна країна. – 2012. – 18 вересня.

Цифровую копию фильма Довженко «Зачарованная Десна» презентуют в Киеве // Українські національні новини. – 2012. – 25 сентября.

Презентують щоденники Довженка // ЛітАкцент. – 2012. – 25 вересня.

Цифровую копию фильма Довженко «Зачарованная Десна» презентуют в Киеве // KievNews. – 2012. – 25 сентября.

Тримбач С. Щоденники Олександра Довженка: Упорше без цензури й по-науковому! // День. – 2012. – 26 вересня.

Повне видання щоденників О. Довженка вперше видали в Україні // 5 канал. – 2012. – 26 вересня.

Бентя Ю. Згадуємо фундатора Українського театрального музею // День. – 2012. – 26 вересня.

Москвичова А. У Києві анонсували видання засекречених щоденників Довженка // Радіо Свобода. – 2012. – 26 вересня.

Пантоненко С. Щоденники Олександра Довженка // День. – 2012. – 26 вересня.

В Україні видадуть повну версію щоденників Довженка // Телеканал новин «24». – 2012. – 27 вересня.

Лише через 50 років – після зняття грифу «секретно» – Україна побачить щоденники Олександра Довженка // Українське радіо. – 2012. – 27 вересня

Пащенко В. «Похороненные» в архивах дневники Александра Довженко выйдут в свет до конца года //УКРИНФОРМ. – 2012. – 27 сентября.

Пащенко В. Архивисты Украины и России готовят совместные проекты к 200-летию Шевченко // УКРИНФОРМ. – 2012. – 27 сентября.

Ильенко Ю. В столице презентовали книгу «Дневники Александра Довженко» и копию кинофильма «Зачарована Десна» // УКРІНФОРМ Фото. – 2012. – 27 сентября.

Ранее засекреченные дневники Александра Довженко будут опубликованы до конца нынешнего года // Интерфакс-Україна. – 2012. – 27 сентября.

Россия хочет отпраздновать юбилей Кобзаря плечом к плечу с Украиной. Так было с Гоголем // Ukrnews.info. – 2012. – 27 сентября.

Дневники Александра Довженко издадут в Украине // РИА Новости — Украина. – 2012. – 27 сентября.

В Україні вийдуть друком усі 74 щоденники Довженка // TVi. – 2012. – 27 вересня.

Первое издание засекреченных дневников А. Довженко готовится к печати // ІА «Наголос». – 2012. – 27 сентября.

Кравченко А. В Украине издадут дневники Александра Довженко // Медиа-группа «Объектив». – 2012. – 27 сентября.

В Украине издадут неопубликованные ранее дневники Довженко // Факты и комментарии. – 2012. – 27 сентября.

В Україні видадуть досі невідомі щоденники Олександра Довженка // Експрес.ua. – 2012. – 27 вересня.

В Україні видадуть не опубліковані раніше щоденники Довженка // 7 днів. – 2012. – 27 вересня.

В Україні видадуть неопубліковані раніше щоденники Довженка // ForUm. – 2012. – 27 вересня.

В Україні видадуть не опубліковані раніше щоденники Довженка // ВолиньІнфо. – 2012. – 27 вересня.

Пащенко В. «Поховані» в архівах щоденники Олександра Довженка побачать світ до кінця року // УКРІНФОРМ. – 2012. – 27 вересня.

Бентя Ю. Товариство лідерів: [про авторський концерт О. Щетинського в рамках «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї»] // Культура і життя. – 2012. – 28 вересня.

Щоденники Довженка пролежали невідомими 50 років // УНІАН. – 2012. – 28 вересня.

В Украине издадут неопубликованные ранее дневники Довженко // Версии.com. – 2012. – 28 сентября.

В Україні видадуть щоденники Олександра Довженка // Українська літературна газета. – 2012. – 30 вересня.

Гриневич В. «Населені пункти», що мали витіснити села: [за документом ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 3 жовтня.

Антоненко П. Щоденники Довженка повертаються в Україну // Слово Просвіти. – 2012. – 4 жовтня.

Рутковский А. Александр Довженко: с Россией и без цензуры // «2000». – 2012. – № 40 (5 октября).

Ювілейна п’ята наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» // Національний університет «Острозька академія». – 2012. – 5 жовтня.

Вскоре свет увидят настоящие дневники Довженко без цензуры // Набат. – 2012. – 7 октября

Антоненко П. Підготовлено до друку «Щоденники» Олександра Довженка // Сіверщина. – 2012. – 9 жовтня.

Відбудеться документальна виставка, присвячена видатному українському прозаїку П. Загребельному // Fin.org.ua. – 2012. – 10 жовтня.

Бентя Ю. Музика в… архіві / Бентя Ю. В., Щетинський О. С., Малярчук Т. М., Тукова І. Г., Безбородько О. А., Дьячкова О. А. // День. – 2012. – № 182 (10 жовтня).

Відбудеться документальна виставка, присвячена видатному українському прозаїку П. Загребельному // Урядовий портал. – 2012. – 10 жовтня.

Худолій М. Відкриють документально-книжкову виставку присвячену Загребельному // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 11 жовтня.

Документальна виставка, присвячена Павлу Загребельному // Рідна країна. – 2012. – 11 жовтня.

Відкриється перша документальна виставка, присвячена видатному українському прозаїку Павлу Загребельному // Культура. – 2012. – 11 жовтня.

Бентя Ю. Павло Загребельний – документи розповідають // День. – 2012. – № 184–185 (12 жовтня).

Груша Х. Людина з морського дна // Голос України. – 2012. – 13 жовтня.

У Києві відкрилася унікальна документальна виставка, присвячена автору знаменитої «Роксолани» // Козацький край. – 2012. – 15 жовтня.

Уперше Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва презентує виставку, присвячену Павлу Загребельному // Телекомпанія «Київ». – 2012. – 15 жовтня.

Відкрито Документально-книжкову виставку Павла Загребельного // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2012. – 15 жовтня.

Константинова Е. «Тайные дневники Загребельного будут опубликованы только через 20 лет» // Зеркало недели. – 2012. – № 37 (19 октября).

Сольний концерт етномузиколога Наталії Сербіної // Рідна країна. – 2012. – 22 жовтня.

Теплых Ю. Фонд «Единый мир» и Госархив Украины совместно изучат наследие Столыпина // Аргументы и Факты в Украине. – 2012. – 30 октября.

В Киеве будут изучать наследие Столыпина // Багнет. – 2012. – 30 октября.

Гайворонська А. А. Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 290 річчя від дня народження видатного просвітника, філософа, поета) // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 70–74.

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса (на прикладі листів та листівок спадщини композитора) // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 75–84.

Бентя Ю., Кісіль І. Грані співробітницва Державної архівної служби України та Міжнародного фонду «Єдиний світ» // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 199–201.

Брюховецька Л. Нездійснений фільм про Івана Сірка // Кіно-Театр. – 2012. – № 6.

Пальцевич Ю. Терапія з лірою в руках // Культура і життя. – 2012. – 2 листопада.

Жежера В. Малишко одвернувся до вікна й заплакав: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 6 листопада.

Фалин В. Документальное наследие писателя-фантаста Олеся Бердника передали в Центральный архив-музей //УКРІНФОРМ. – 2012. – 7 листопада.

Крылов В. Открытый космос Павла Загребельного // «2000». – 2012. – 9 ноября.

Котенко Н. Поліамурність, самотність і Домонтович // ЛітАкцент. – 2012. – 13 листопада.

16 листопада на Київщині відзначатимуть 100-річчя Андрія Малишка // Рідна країна. – 2012. – 13 листопада.

Жежера В. Ця мелодія викликає не зовсім радянські патріотичні емоції: [про кобзаря Є. Адамцевича; фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 13 листопада.

Недавня К. Сьогодні, 14 листопада, Андрію Малишку виповнюється 100 років // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 13 листопада.

Бентя Ю. Під грифом «таємно»: [виставка про П. Загребельного у ЦДАМЛМ України] // День. – 2012. – 16 листопада.

Золоті розсипи поезії Андрія Малишка // Культура і життя. – 2012. – 16 листопада

Вшановуючи столітній ювілей Андрія Малишка // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2012. – 19 листопада.

Стельмах І. // Дві тисячі документів автора першого українського балету Вериківського передано до архіву Радіо Свобода. – 2012. – 21 листопада.

Дупак О., Гегеля А. Унікальна рукописна спадщина Михайла Вериківського урочисто передана до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва // Телекомпанія «Київ». – 2012. – 21 листопада.

Чабанівська О. З життя і творчості Андрія Малишка // Літературна Україна. – 2012. – 22 листопада.

Журавская А. Шевченкиану дополнят книгой о лауреатах Шевченковской премии // ИА Наголос. – 2012. – 22 листопада.

Недавня К. Завтра, 27 листопада, відкриють документальну виставку «За сімома печатками: П. А. Столипін та Київ» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 26 листопада.

Унікальною рукописною спадщиною великого українського композитора Михайла Вериківського поповнились фонди Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва // Українське радіо. – 2012. – 26 листопада.

Скороход О. Рукопис першого українського балету представили публіці // Gazeta.ua. – 2012. – 27 листопада.

Сьогодні відкривають виставку, присвячену діяльності Петра Столипіна // Хрещатик. – 2012. – 27 листопада.

Багмут П. Документальну виставку, присвячену Петру Столипіну, відкрито у столиці // УКРІНФОРМ ФОТО. – 2012. – 27 листопада.

Документальная выставка памяти Столыпина открылась в Софии Киевской // Интерфакс-Украина. – 2012. – 27 ноября.

Виставка, присвячена Столипіну, відкрилася у Києві // Радіо Ера. – 2012. – 27 листопада.

Єремєєва А. У Києві відкрилася виставка, присвячена Столипіну // ForUm. – 2012. – 27 листопада.

Читка «Кімнати абсолютної тиші» // TEATRE. Театральний портал. – 2012. – 30 листопада.

Хорозова О. Із творчої лабораторії Павла Загребельного // Літературна Україна. – 2012. – № 42.

Сценічні читання п´єси Тетяни Киценко «Кімната абсолютної тиші» // Рідна країна. – 2012. – 3 грудня.

Рукопис першого українського балету передали архіву // Демократична Україна. – 2012. – 7 грудня.

Сохач А. Картини Миколи Глущенка залишили в Україні – голова Державної архівної служби // УКРІНФОРМ. – 2012. – 7 грудня.

Пальцевич Ю. Новий дім для спадщини Михайла Вериківського // Культура і життя. – 2012. – 7 грудня.

Жежера В. «Из пороков бытовых я подвержен был водочному. Алкоголиком не был»: Микола Куліш просив його розстріляти: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 11 грудня.

Москалець О. Життя: білі та чорні клавіші // День. – 2012. – № 232 (19 грудня).

2013

Андрєєв В. Віктор Петров: Становлення інтелектуала-гуманітарія (1913 – початок 1920-х рр.) // Гуманітарний журнал. – 2013. – № 1–2. – С. 87–98.

Піскун В. Діяльність письменника Юрія Смолича в «Комітеті за повернення на батьківщину» (за матеріалами особистого фонду в ЦДАМЛМ України) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 21. – Острог, 2013. – С. 204–211.

Подобєд О. Політична публіцистика Івана Багряного // Український історичний збірник. – Вип. 16. – 2013. – С. 203–212.

Скляр І. О. Зображення «зсередини» як результат трансформації головного героя в «Повісті без назви» В. Підмогильного // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. – 2013. – Вип. 1(1). – С. 134–141.

Дрофань Л. Опанас Шевчукевич – знаний і незнаний буковинський митець // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини / НАМ України, Інститут проблем сучасного мистецтва. – Вип. 9. – К.: Фенікс, 2013. – С. 23–50.

Павлова О. Ф. До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця // Архіви України. – 2013. – № 1. – C. 121–126.

Худолій М. У Софії Київській відкриється виставка «Микола Мурашко і його учні» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 30 січня.

Яценко Ю. В Украине презентуют засекреченный дневник Александра Довженко // Українські національні новини. – 2013. – 23 лютого.

Недавня К. В Україні презентують засекречений щоденник Олександра Довженка // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 25 лютого.

Сборник дневниковых записей А. Довженко представят 28 февраля в Киеве // Радіо Ера. – 2013. – 25 февраля.

У Києві презентують щоденники Довженка // Історична правда. – 2013. – 25 лютого.

Завтра у Києві відбудеться презентація першої повної публікації щоденників Довженка // День. – 2013. – 27 лютого.

Завтра презентують «Щоденникові записи» Довженка // ЛітАкцент. – 2013. – 27 лютого.

Бентя Ю. «Життя трудне...» [Про презентацію «Щоденникових записів» Олександра Довженка у ЦДАМЛМ України] // День. – 2013. – 28 лютого.

В Киеве презентовали дневниковые записи Александра Довженко // Радіо Ера. – 2013. – 28 февраля.

В Киеве презентовали рассекреченные дневники Довженко // Факты и комментарии. – 2013. – 28 февраля.

В Киеве состоялась презентация рассекреченных дневников Александра Довженко // Подробности.ua. – 2013. – 28 февраля.

В Києві розсекретили щоденники Довженка // FAKTY.ictv.ua. – 2013. – 28 лютого.

В Україні видали щоденники Олександра Довженка // Коментарі. – 2013. – 28 лютого.

Засекречені щоденники Олександра Довженка презентували у Києві // Львівська ОДТРК. – 2013. – 28 лютого.

Презентация сборника дневников кинорежиссера Довженко прошла в Киеве // РИА Новости – Украина. – 2013. – 28 февраля.

Сборник дневниковых записей Александра Довженко презентовали в Киеве // УКРІНФОРМ. – 2013. – 28 февраля.

У Києві презентували розсекречені щоденники О. Довженка // Освітній портал. – 2013. – 28 лютого.

Федькив Я. Сегодня в Киеве презентовали сборник документов об Александре Довженко // Українські національні новини. – 2013. – 28 февраля.

Гайворонська А. А. Незабутнє ім’я класика української музики (до 200-річчя від дня народження С. С. Гулака-Артемовського) // Архіви України. – 2013. – № 2. – С. 128–132.

Мокроусова О. Віддзеркалення Софії у київському архітектурному просторі ХХ сторіччя (Будинок Альошина на Софійському маудані) // Пам’ятки України. – 2013. – № 3. – С. 38–57.

Таміліна І. Є. Антрепренери та Київська влада (Київська оперна антреприза у 80-ті роки ХІХ століття) // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського. – 2013. – № 2. – С. 128–135.

Телюк О. Одзу замещает Довженко //Cineticle. – 2013. – Март.

Даниленко С. Мистецька діяльність Сергія Дурдуківського // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 3. – С. 85–90.

Видано щоденники Олександра Довженка, які півстоліття були секретними. Українські записи переклали російською // Тексти.org.ua. – 2013. – 1 березня.

Середа С. Таємничий Довженко: між особистим та політикою // Радіо Свобода. – 2013. – 1 березня.

«Щоденникові записи» Олександра Довженка презентували у Києві // Дивен світ. – 2013. – 4 березня.

Фіалко Д. Душа на папері // Україна молода. – 2013. – 5 березня.

Бентя Ю. Петро Рулін: шведський підданий і... перший український театрознавець: [Інтерв’ю з Л. Дьячок, онукою фондоутворювача ЦДАМЛМ України П. Руліна] // День. – 2013. – 6 березня.

Антоненко П. Полум’яне і болюче слово Уперше в повному обсязі видано щоденники Олександра Довженка // Слово Просвіти. – 2013. – 7 березня.

Радзієвська В. Щоденники Довженка вперше видали повністю після зняття заборони на їхнє оприлюднення // Gazeta.ua. – 2013. – 12 березня.

У Києві відбулась презентація щоденників Олександра Довженка // Українська літературна газета. – 2013. – 12 березня.

Сборник дневников Александра Довженко презентовали в Москве // Интер. – 2013. – 19 марта.

Сборник дневников Александра Довженко презентовали в Москве // Харьковские Известия. – 2013. – 20 марта.

Недавня К. 14 забутих вокальних шедеврів Франца Шуберта звучатимуть завтра в Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 20 березня.

Захарчук І. Довженко – «Україна – наша вічна вдова» // Дзеркало тижня. – 2013. – 22 березня.

Недавня К. Завтра, 28 березня, у Києві концерт скрипкової та фортепіанної музики за участі лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 27 березня.

Москалець О. Щаслива доля Вікторії Заболоцької // Культура і життя. – 2013. – № 13 (29 березня).

Недавня К. До Дня гумору в Києві покажуть неофіційну сторону життя і творчості українських класиків // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 2 квітня.

Бентя Ю. Неофіційні обличчя класиків. Шаржі, карикатури і епіграми з фондів ЦДАЛМ України // День. – 2013. – 3 квітня.

Булкина И. Режиссер без монтажа: В полном объеме изданы дневники Александра Довженко // Коммерсант-Украина. – 2013. – 11 апреля.

Худолій М. День народження українського історика, архівіста, краєзнавця Людмили Проценко // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 19 квітня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»: Концерт фортепіанної музики за участі лауреатів міжнародних конкурсів Єлизавети Плужко та Вікторії Ільченко // Music-review Ukraine. – 2013. – 22 квітня.

Худолій М. Сьогодні [23 квітня] лауреати міжнародних конкурсів дадуть концерт фортепіанної музики у Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 22 квітня.

Шама О. «Застрелитися ніяк не можу. Очевидно, боягуз я великий, нікчема»: [фото ЦДАМЛМ України]. – Країна. – 2013. – 7 травня.

Шарговська О. «За що? За те, що ми були найщирішими комуністами?»: [про Миколу Хвильового; фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2013. – 9 травня.

Худолій М. У Плютах завтра, 22 травня, вшановуватимуть пам'ять українського драматурга Олександра Корнійчука // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 21 травня.

Шепелюк В. М. Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька в ЦДАМЛМ України // Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. Офіційний сайт. – 2013. – Червень.

Бентя Ю. В. «Якщо думка супроводжує текст, він має впливову силу»: [Інтерв’ю з А. Паламаренком з нагоди творчої зустрічі в ЦДАМЛМ України] // День. – 2013. – 5 червня.

Презентація музичного проекту «Брати ЧЕ» та дебютної поетичної збірки Василя Чернявського з ілюстраціями Романа Танича «Ловец слов»: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2013. – 11 червня.

Худолій М. У Києві презентують музичний проект «Брати ЧЕ» // Інформацінйа агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 12 червня.

Крячок М. І. З епістолярію Наталі Кузякіної (за документами ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2013. – № 4. – С. 182–200.

Кисельова Л. А. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку» // Архіви України. – 2013. – № 4. – С. 246–252.

Творча зустріч з музикантом, філософом, письменником Андрієм Нікітіним: [«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // Music-review Ukraine. – 2013. – 2 липня.

Мистецькі зустрічі в архіві-музеї: Андрій Нікітін // Platforma. – 2013. – 4 липня.

Худолій М. Відкривається документальна виставка про духовні святині Києва // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 23 липня.

Более 200 документов представлены на выставке «Духовные святыни Киева» // РИА НОВОСТИ. – 2013. – 25 июля.

В «Софии Киевской» открыта выставка «Духовные святыни Киева» // В час пик. – 2013. – 25 июля.

В Киеве открылась выставка «Духовные святыни Киева» // ForUm. – 2013. – 25 липня.

В Киеве представили историю христианских святынь в документах // УКРИНФОРМ. – 2013. – 25 июля.

В Национальном заповеднике «София Киевская» 25 июля открылась выставка икон, посвященная 1025-летию Крещения Киевской Руси // РБК Украина. – 2013. – 25 июля.

В Софии Киевской открылась выставка «Духовные святыни Киева» // Украинское фото. – 2013. – 25 июля.

Виставка «Духовні святині Києва» // Ykrnews. – 2013. – 25 июля.

Відкрито виставку «Духовні святині Києва» // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2013. – 25 липня.

До річниці Хрещення Русі у Києві відкрили виставку «Духовні святині Києва» // Радіо Свобода. – 2013. – 25 липня.

Документальна виставка «Духовні святині Києва» у Національному заповіднику «Софія Київська», м. Київ, 25 липня 2013 року // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2013. – 25 липня.

Документальная выставка расскажет о духовных святынях Киева // УКРИНФОРМ. – 2013. – 25 июля.

Котенко Н. Кримські сюжети київських неокласиків: [за документами ЦДАМЛМ України] // ЛітАкцент. – 2013. – 25 липня.

У Києві презентували історію християнських святинь у документах // Радіо Київ ФМ. – 2013. – 25 липня.

Відкрито виставку літератури та архівних документів до 1025-річчя хрещення Київської Русі // Офіційний сайт Київської Обласної Ради. – 2013. – 26 липня.

Музеї Обухівщини. Будинок-музей О. Є. Корнійчука // Обухівська районна державна адміністрація. – 2013. – 13 серпня.

Шарговська О. Іван Багряний 83 дні сидів у камері смертників: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2013. – 27 серпня.

Кульчий О. В. Видавничий проект «Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939–1956» на 20 Форумі видавців // Архіви України. – 2013. – № 5. – C. 226–229.

Концерт «Перлини камерної музики»: [«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // Music-review Ukraine. – 2013. – 12 вересня.

Худолій М. У архіві-музеї влаштовують концерт фортепіанної музики // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 12 вересня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»: Лауреат премії ім. Л. М. Ревуцького Євген Громов // Music-review Ukraine. – 2013. – 14 вересня.

Найдюк О. Один понеділок з життя архіву-музею // Культура. – 2013. – 20 вересня.

Худолій М. Сьогодні, 26 вересня, у архіві-музеї гратимуть Шуберта // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 25 вересня.

Худолій М. Розпочинається виставка відомого українського митця, авангардиста, теоретика мистецтва Олександра Богомазова // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 23 жовтня.

У Київському музеї-архіві мистецтва і літератури відбудеться виставка робіт Олександра Богомазова // Динамічний музей: Проект підтримки музеїв. – 2013. – 24 жовтня.

Художественно-документальная выставка, посвященная Александру Богомазову // Arts.co.ua. – 2013. – 24 октября.

Виставку живопису олександра Богомазова презентують сьогодні в Києві // Музейний простір. – 2013. – 24 жовтня.

Виставка творів О. Богомазова з фондів ЦДАМЛМ України (24.10–25.11.13) // Эксперимент. – 2013. – 25 жовтня.

Дубовик С. О. Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 130–141.

Кульчий О. В. Щорічна конференція Міжнародної ради архівів (м. Брюссель, Бельгія) // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 223–229.

Шепелюк В. М. Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька у ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 199–204.

Експериментатор Олександр Богомазов // Культура. – 2013. – 7 листопада.

Концерт до 185-ї річниці від дня смерті Франца Шуберта // Міністерство культури України. Офіційний веб-сайт. – 2013. – 12 листопада.

Савицька О. Фестиваль нескінченного звучання // День. – 2013. – 13 листопада.

Сад божественних пісень. Відкриття у ЦДАМЛМ України художньо-документальної експозиції, присвяченої творчому спадку відомого українського митця, авангардиста, теоретика мистецтва Олександра Богомазова // Культура і життя. – 2013. – № 46 (15 листопада).

Хорозова О. Час «Ч» українського поета Андрія Малишка // Справи сімейні. – 2013. – 17 листопада.

Третій концерт із циклу «Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта»: [Мистецькі зустрічі в архіві-музеї] // Music-review Ukraine. – 2013. – 19 листопада.

Недавня К. Киянам вперше покажуть невідомі роботи Васнецова і Котарбінського // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. Експериментатор Олександр Богомазов 2013. – 21 листопада.

Шапіро О. «Iнший» Богомазов // День. – 2013. – 21 листопада.

Недавня К. Авторський концерт сучасного композитора Леоніда Грабовського буде в Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 2 грудня.

Найдюк О. Авангардні раритети. 5 грудня відомий композитор Леонід Грабовський передасть ноти до київського архіву-музею // День. – 2013. – № 223 (4 грудня).

Голинська О. Рукописи повертаються в Україну // Культура і життя. – 2013. – 5 грудня.

Авторський концерт композитора Леоніда Грабовського // Platforma. – 2013. – 5 грудня.

Авторський концерт Леоніда Грабовського // Рідна країна. – 2014. – 5 грудня.

Прес-конференція: «Життя та діяльність Тараса Шевченка в архівних документах» // УКРІНФОРМ. – 2013. – 18 грудня.

В Киеве откроется грандиозная выставка к 200-летию Тараса Шевченко // Аргуметы и факты. – 2013. – 20 грудня.

Выставка к 200-летию Т.Шевченко состоится в Украинском доме 27 февраля – Укргосархив // Украинские Национальные Новости. – 2013. – 20 декабря.

Выставка к 200-летию Т.Шевченко состоится в Украинском доме 27 февраля – Укргосархив // Факты. – 2013. – 20 декабря.

До 200-річчя від дня народження Шевченка буде презентовано унікальні міжнародні документи // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2013. – 20 грудня.

Прес-конференція: «Життя та діяльність Тараса Шевченка в архівних документах» // УКРІНФОРМ. – 2013. – 20 декабря.

Українські архівісти презентують невідомі сторінки життя та діяльності великого Кобзаря // Київ. – 2013. – 20 грудня.

Найдюк О. Золото алхіміка Грабовського // Голос України. – 2013. – № 243 (21 грудня).

Найдюк О. Архів з відомими та невідомими: 24 грудня спільнота архівістів України відзначає своє професійне свято // Голос України. – 2013. – № 244 (24 грудня).

Полищук В. Ольга Гинзбург: «Готовимся к юбилею Кобзаря» // Рабочая газета. – 2013. – 24 декабря.

Петрушенко М. Кобзар з архівів прийде до нас // Урядовий кур’єр. – 2013. – 24 грудня.

Відкривається виставка архівних документів про Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – 2013. – 26 грудня.

Сто років трактату Богомазова «Живопис та Елементи» / Спогади онуки художника Т. Попової // ART Ukraine. – 2013–2014. – № 38–39. – С. 138–141.

2014

Карпінчук Г. Шевченкознавець-новатор М. Новицький // Шевченкознавчі студії. – 2014. – Вип. 17. – С. 365–375.

Николаева Т. Пейзажная живопись украинского художника И. К. Дряпаченко (1881–1936) // XV Золотарёвские чтения. Материалы научной конференции, 6 ноября 2014 г. / Под ред. Ю. Г. Саловой, И. Ю. Шустровой. – Рыбинск: Рыбинский музей-заповедник, 2014. – С. 131–136.

Томазова Н. Франц Марковський: до історії польського театру в Києві // Студії мистецтвознавчі / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Ч. 3 (47): Театр. Музика. Кіно. – К.:, 2014. – С. 66–73.

Мокроусова О. Г. Культурна спадщина Києва в контексті історії архітектурних конкурсів ХІХ – початку ХХ століття: Автореферат дис. ... кандидата історичних наук / НАН України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. – К., 2014. – 23 с.

Безручко О. В. П. П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – № 1 / Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2014. – С .127–132.

Олійник О. Г. «На вічному шляху до Тараса (1814–1861)» // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 5–13.

Павлова О. Ф. «Завзятий хохломан». Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 203–213.

Нестерчук Д. В. Гілка Шевченківського роду (до 140 річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького) // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 188–202.

Шепелюк В. М. Голгофа Григорія Майфета // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 214–218.

Бентя Ю. Експериментальна лабораторія Олександра Богомазова / з коммент. О. Кульчий, Т. Попової // Українська культура. – 2014. – № 1.

Профессия на букву А // «2000». – 2014. – 16 января.

У Державному архіві-музеї літератури та мистецтва вперше звучали забуті вокальні шедеври Шуберта // ТК «Київ». – 2014. – 17 січня.

Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів // Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Державна організація «Всеукраїнський інформаційно-культурний центр». – 2014. – 30 січня.

Ніколайчук І. Пізнання Шевченка ще не завершено. У Києві відкрито виставку фото- та архівних документів «На вічному шляху до Тараса» // Світ. – 2014. – № 7–8 (лютий).

З документальної скарбниці Національної премії // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 3 лютого.

Головко Т. Знахідки з архівів про митців // День. – 2014. – 7 лютого.

Худолій М. Камерна вокальна музика звучатиме в архіві-музеї // Інформаційна агенція клуьтурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 лютого.

Худолій М. Видали книжку про психологію стосунків архітектора і замовника // Інформаційна агенція клуьтурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 лютого.

Опубліковано рідкісні архівні документи про лауреатів Шевченківської премії // Друг читача. – 2014. – 16 лютого.

Худолій М. Видали книжку про шевченківських лауреатів // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 17 лютого.

В столице откроется выставка архивных документов и материалов «На вечном пути к Тарасу» // ПрессОРГ. – 2014. – 27 февраля.

Виставка «На вічному шляху до Тараса (1814–1861)» // Фотослужба агентства «УНІАН». – 2014. – 27 лютого.

Выставка «На вечном пути к Тарасу (1814–1861)» открылась в столице // УКРІНФОРМ. – 2014. – 27 февраля.

Маловідомі факти з життя Шевченка покажуть на виставці у Києві // УКРІНФОРМ. – 2014. – 27 лютого.

На виставці у Києві покажуть маловідомі факти з життя Шевченка // Чернівці Таймс. – 2014. – 27 лютого.

У виставковій залі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України відкрито виставку «На вічному шляху до Тараса» // 1-й канал Українського радіо. – 2014. – 27 лютого.

У столиці відкриється виставка архівних документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса» // Українські Національні Новини. – 2014. – 27 лютого.

У столиці відкрилась виставка архівних документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса» // Інформаційно-бібліотечний сайт методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації. – 2014. – 27 лютого.

У столиці відкрилась виставка архівних документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса» // Освітній портал. – 2014. – 27 лютого.

Фалин В. Выставка «На вечном пути к Тарасу (1814–1861)» открылась в столице // УКРИНФОРМ. – 2014. – 27 февраля.

Неизвестные факты о жизни Тараса Шевченко покажут на выставке в столице // Abzac.org. – 2014. – 28 февраля.

Відкрито виставку фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 28 лютого

Шепелюк В. М. Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька в ЦДАМЛМ України // Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. – 2014. – Березень.

Кулинич М. Ю. «Архивы без границ»: архивные фонды личного происхождения, переданные из Российской Федерации в Украину // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 2 (8). – С. 185–189.

Шепелюк В. М. Художня проза про Тараса Шевченка в літературі 1930 х – 1990 х рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 84–91.

Гайворонська А. А. Творці української кінострічки. До 120-річчя заснування світового кіно (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 142–149.

Полищук В. Шевченко презентуют архивисты // Рабочая газета. – 2014. – 1 марта.

Катаєва М. Шевченко у документах і мистецтві // Хрещатик. – 2014. – 6 березня.

На вічному шляху до Тараса Шевченка: новітні технології у виставковій діяльності держархівів України // RegioNews. – 2014. – 6 березня.

Матвієнко А. На вічному шляху до Тараса // Літературна Україна. – 2014. – 6 березня.

Петрушенко М. На вічному шляху до Тараса // Урядовий кур’єр. – 2014. – 7 березня.

Пророк національного єднання / Підготувала Віра Фазлєєва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – 13 березня.

Працює архівна он-лайн виставка, присвячена Тарасу Шевченку // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 19 березня.

Співаченко О. На вічному шляху до Тараса // Сайт кафедры истории музыки этносов Украины и музыкальной критики НМАУ им. П. И. Чайковского. – 2014. – 22 березня.

Виставка архівних документів «На вічному шляху до Тараса. 1814–1861» в ЦДАМЛМ України // Музейний простiр. – 2014. – 22 березня.

Маловідомі сторінки з життя Шевченка – на виставці у Софіївському заповіднику // Рідний Київ. – 2014. – 24 березня.

Второваним шляхом Великого Кобзаря: нова виставка у державному архіві // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – 2 квітня.

Павлова О. «І будитимуть серед люду любов до українського слова». Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Літературна Україна. – 2014. – 3 квітня.

Жежера В. Таємнича грибниця історії // Голос України. – 2014. – 3 квітня.

Худолій М. Архів-музей влаштовує концерт пам’яті композитора Георга Фрідріха Генделя // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 квітня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» проведуть за участю ансамблю «Luna Ensemble» // Вечірній Київ. – 2014. – 15 квітня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» проведуть за участю ансамблю «Luna Ensemble» // Рідний Київ. – 2014. – 15 квітня.

Концерт «Süsse Stille, sanfte Quelle...» («Втіха тиші, ніжність джерела...») за участю ансамблю «Luna Ensemble»: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 16 квітня.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України втілює літературно-музичний проект // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 17 квітня.

Цимбалюк Є. Розіп’ята вітрами «Голгофа» [про І. Їжакевича, фото ЦДАМЛМ України] // Сільські вісті. – 2014. – 17 квітня.

25 квітня – показ документального фільму «Тарас Шевченко. IDентифікація» і зустріч з творчою групою // Телекритика. – 2014. – 22 квітня.

25 квітня 2014 року, в п’ятницю, о 16.00 відбудеться перегляд документального фільму «ТАРАС ШЕВЧЕНКО. IDЕНТИФІКАЦІЯ» // Національна спілка журналістів України. – 2014. – 22 квітня.

Запрошуємо переглянути фільм «ТАРАС ШЕВЧЕНКО. IDЕНТИФІКАЦІЯ» // Університет третього віку. – 2014. – 22 квітня.

Запрошуємо на «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Університет третього віку. – 2014. – 24 квітня.

Недавня К. У архіві-музеї покажуть фільм «Тарас Шевченко. IDентифікація»// Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 25 квітня.

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва презентовано документальний фільм «Тарас Шевченко. Ідентифікація» // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 28 квітня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» пройдуть у Софії Київській // Мій Київ. – 2014. – 28 квітня.

Творча зустріч із заслуженою артисткою України, солісткою Національної опери України Іриною СЕМЕНЕНКО та студентами її класу в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського, концертмейстер – Артем Лавриненко: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 29 квітня.

В ЦГАМЛИ состоится творческая встреча с заслуженной артисткой Украины Ириной Семененко // ТК «Крила». – 2014. – 29 апреля.

Гільдія кінокритиків Росії відзначила книжку «Олександр Довженко. Щоденникові записи» // KINO-КОЛО. – 2014. – 30 квітня.

Павлова О. Ф. Роль Т. Г. Шевченка у розвитку творчої особистості І. С. Нечуя-Левицького // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 57–70.

Бентя Ю. Музична Шевченкіана в особистих фондах українських композиторів (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 5–28.

Шепелюк В. М. Добридень, «Весно в Плютах»! Літературно-мистецький захід з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка і Міжнародного дня музеїв // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 262–267.

Карпінчук Г. В. «Прожив життя мученика за Україну...» [за особовим фондом вченого-шевченкознавця М. М. Новицького у ЦДАМЛМ України] // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 151–157.

Недавня К. Гільдія кінокритиків Росії відзначила книжку «Олександр Довженко. Щоденникові записи» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 4 травня.

Літературні читання «Весна в Плютах» в селі Плюти // Фотослужба агентства «УНІАН». – 2014. – 16 травня.

Під Обуховом пройшли «Літературно-художні Плюти» // Українське фото. – 2014. – 16 травня.

Туча Р. Літературні читання «Весна в Плютах»: Фото з події // УКРІНФОРМ. – 2014. – 18 травня.

Ігор Бондарчук відкрив літературно-мистецьке свято «Весна в Плютах» // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 19 травня.

Литературные чтения «Весна в Плютах» // Photolenta. – 2014. – 19 мая.

Літературні читання «Весна в Плютах» // Сайт міста Українка. – 2014. – [19 травня].

Кроп Т. Сергій Гальченко: «Я щасливий не тому, що знаходжу, а тому, що шукаю»: [про роботу у ЦДАМЛМ України] // Урядовий кур’єр. – 2014. – 21 травня.

Літературні читання в Плютах // Дніпропетровський проспект. – 2014. – № 21 (23 травня).

Худолій М. Український піаніст Євген Громов виконає всі твори композитора Жана-Філіпа Рамо для клавесина соло // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 28 травня.

Худолій М. У Києві буде концерт присвячений композитору Платону Майбороді // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 28 травня.

«Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість»: Концерт Євгена Громова // Французький інститут в Україні. Офіційний сайт. – 2014. – 30 травня.

Роман Майборода в Архіві-музеї: Концерт «Світ пісень Платона Майбороди» // Music-review Ukraine. – 2014. – 3 червня.

Концерт Євгена Громова «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 5 червня.

Перший концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» відомого українського піаніста, лауреата премії ім. Л. М. Ревуцького Євгена Громова: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 5 червня.

Москалець О. Знову лине київський вальс. У столиці відновлюють концерти до дня народження класика пісні Платона Майбороди // Урядовий кур’єр. – 2014. – 13 червня.

Концерт камерної музики «Мелодія літнього вечора» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Всеукраїнська асоціація пенсіонерів. – 2014. – 17 червня.

Концерт камерної музики «Мелодія літнього вечора» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 19 червня.

Концерт камерної музики «Мелодія літнього вечора»: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 19 червня.

У архіві-музеї літератури і мистецтва пройде виставка пам’яті композитора Губаренка // Вечірній Київ. – 2014. – 24 червня.

Віталій Губаренко (1934–2000). Пам’ять серця. Відкриття документальної виставки до 80-річчя від дня народження видатного українського композитора // Music-review Ukraine. – 2014. – 25 червня.

Відкриття документальної виставки до 80-річчя від дня народження видатного українського композитора // Прес-центр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – 25 червня.

У Києво-Печерському заповіднику відкривається виставка «Художник Іван Їжакевич: ...хочу бути корисним Лаврі» [співорганізатор ЦДАМЛМ України] // Православіє в Україні. – 2014. – 25 червня.

Антоненко А. Кияни згадають маестро Губаренка // День. – 2014. – 26 червня.

В державному архіві відкрилась виставка, присвячена композитору Віталію Губаренку // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 26 червня.

В Киеве открылась документальная выставка выдающегося украинского композитора Виталия Губаренко // Украинское фото. – 2014. – 26 июня.

В державному архіві відкрилась виставка, присвячена композитору Віталію Губаренку // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – 28 червня.

Хардаєва Т. С. Вільгельм Котарбінський у документах ЦДАМЛМ України (до 165-річчя від дня народження живописця) // Архіви України. – 2014. – № 4–5. – С. 237–241.

Гайворонська А. А. Огляд літературних архівів про О. Довженка (із зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 4–5. – С. 185–189.

Бентя Ю. Музичний марафон із французьким акцентом // Театрально-концертний Київ. – 2014. – № 7. – С. 18–19.

Найдюк О. Життя, відбите на папері. Киян запрошують познайомитися з творчістю композитора Віталія Губаренка // Хрещатик. – 2014. – № 92 (3 липня).

Відбудеться концерт Євгена Громова // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 4 липня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» пропонують концерт та виставку // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 4 липня.

Запрошуємо на концерт українського піаніста Євгена Громова // Прес-центр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – 7 липня.

В архіві-музеї літератури і мистецтва прозвучить концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» // Вечірній Київ. – 2014. – 8 липня.

Худолій М. У серпні буде третій концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» піаніста Євгена Громова // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 29 липня.

Відбудеться третій концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» Євгена Громова // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 29 липня.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України познайомить з рідкісними документами // Національний музей Тараса Шевченка: [Офіційний веб-сайт]. – 2014. – Серпень.

АРХІВажлива СПРАВА // Динамічний музей. Проект підтримки музеїв. – 2014. – Серпень.

Третій концерт Рамо у виконанні піаніста Громова // Міністерство юстиції України. Офіційний сайт. – 2014. – 7 серпня.

Концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» лауреата премії ім. Л. М. Ревуцького Євгена Громова в Музеї-архіві літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 7 серпня.

Третій концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість»: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 7 серпня.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України – стратегічний партнер Міжнародної літньої школи режисерів // Міністерство юстиції України. Офіційний сайт. – 2014. – 13 серпня.

Міжнародна літня школа у Плютах // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 13 серпня.

Худолій М. У Києві розпочинається «Міжнародна літня школа «Режисер – драматург – “dramaturge”» // Інформаційна агентція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 серпня.

Під Києвом стартує Міжнародна літня школа режисерів // Вечірній Київ. – 2014. – 18 серпня.

До 23-ї річниці Незалежності України: «Україна соборна і незалежна: архівні свідчення» // Урядовий портал. – 2014. – 21 серпня.

Худолій М. Архів-музей літератури і мистецтва започатковує довготривалий віртуальний проект «АРХІВажлива СПРАВА» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 21 серпня.

Центральний архів-музей мистецтва покаже свої артефакти онлайн // Історична правда. – 2014. – 22 серпня.

Музей-архів літератури і мистецтва започатковує віртуальний проект «АРХІВажлива СПРАВА» // Музейний простір. – 2014. – 26 серпня.

Панченко В. «Мої зв’язки з Україною – то єдина кровоносна система». Перебираючи старі фотографії з Юрієм Барабашем: [за документами ЦДАМЛМ України] // Український тиждень. – 2014. – 28 серпня.

Архівна «абетка» // Літературна Україна. – 2014. – № 32 (28 серпня).

Романченко І. Сцени театрального життя // Культура і життя. – 2014. – № 35 (29 серпня).

[Інформація про започаткування віртуального проекту ЦДАМЛМ України «АРХІВажлива СПРАВА»] // Культура і життя. – 2014. – № 35 (29 серпня).

Марію Примаченко представлено у віртуальному проекті держархіву // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – Вересень.

Давыдова А. 120 лет одиночества: [о документах А. Довженко в ЦГАМЛИ Украины рассказывает Е. Кульчий] // Корреспондент. – 2014. – № 35 (4 сентября).

Найдюк О. «Архіважлива справа» музею. ЦДАМЛМ України знайомить з унікальними архівними документами // Хрещатик. – 2014. – № 127 (4 вересня).

Малярська спадщина Олександра Довженка представлена в архіві-музеї літератури і мистецтва / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 6 вересня.

Василь Симоненко в документах державного архіву // Українська літературна газета. – 2014. – 8 вересня.

Василь Симоненко в документах державного архіву // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – 8 вересня.

Худолій М. Ранні малюнки Марії Примаченко розмістять в інтернеті // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 9 вересня.

ЦДАМЛМ України розпочав «АРХІВажливу СПРАВУ» // Cultprostir.ua. – 2014. – 10 вересня.

АРХІВажлива СПРАВА // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 13 вересня.

Документальна виставка пам’яті Віталія Губаренка триває в архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 16 вересня.

Триває виставка видатного українського композитора Віталія Губаренка // Вечірній Київ. – 2014. – 17 вересня.

Найдюк О. Олена Кульчий: «Мета архіву-музею – збереження культурної пам’яті українців» // Літературна Україна. – 2014. – № 35 (18 вересня).

Триває виставка видатного українського композитора Віталія Губаренка // Рідний Київ. – 2014. – 18 вересня.

У Києві триває документальна виставка, присвячена композитору Віталію Губаренку // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – 18 вересня.

АРХІВажлива СПРАВА // Культура і життя. – 2014. – 19 вересня.

Архів-музей літератури та мистецтва представляє ранні твори Марії Примаченко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 20 вересня.

Роман Коляда приєднається до «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї» // Cultprostir.ua. – 2014. – 22 вересня.

Роман Коляда презентує свою збірку у рамках «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї» // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 22 вересня.

Худолій М. Роман Коляда презентує збірку поезій «Пісні для читання» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 22 вересня.

Роман Коляда презентує свою збірку у рамках «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї» // Друг читача. – 2014. – 22 вересня.

Выставка ранних произведений Марии Примаченко // Фотопоиск. – 2014. – 23 сентября.

У державному архіві-музеї презентують збірку поезій «Пісні для читання» Романа Коляди // Вечірній Київ. – 2014. – 24 вересня.

Олена Кульчій: «Мета архіву-музею – збереження культурної спадщини українців» // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 24 вересня.

Марію Примаченко представлено у віртуальному проекті держархіву // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 24 вересня.

Веселовська Г. Енциклопедія переможців: [рецензія на видання ЦДАМЛМ України «Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів»] // Українська літературна газета. – 2014. – 26 вересня.

Виставку «Пам’ять серця» до 80-річчя Віталія Губаренка завершать грандіозним концертом // Вечірній Київ. – 2014. – 26 вересня.

Мистецькі зустрічі в архіві-музеї презентують «Пісні для читання» // ПедПреса. – 2014. – 29 вересня.

Документи видатного українського композитора, диригента, музично-громадського діяча Кирила Григоровича Стеценка (1882–1922): Проект «АРХІВажлива СПРАВА» («АВС») // Music-review Ukraine. – 2014. – 29 вересня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Кирило Стеценко / Підгот. Ю. Бентя // Музейний простір. – 2014. – 29 вересня.

Недавня К. В мережі оприлюднили документи Кирила Стеценка // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 29 вересня.

Документи Кирила Стеценка виклали в Інтернет // День. – 2014. – 30 вересня.

Концерт-закриття документальної виставки «Пам’ять серця» до 80-річчя українського композитора Віталія Губаренка // Music-review Ukraine. – 2014. – 30 вересня.

Особовий фонд Кирила Стеценка в ЦДАМЛМ України // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 30 вересня.

Відомий диякон-музикант з КП презентує нову збірку поезій // Помісна Церква. – 2014. – 1 жовтня.

В Киеве прошла презентация книги Романа Коляды «Пісні для читання» // Украинское фото. – 2014. – 2 октября.

Польський маестро Роман Ревакович проведе творчу зустріч у Києві // Вечірній Київ. – 2014. – 6 жовтня.

Творча зустріч з відомим польським диригентом Романом Реваковичем та урочиста передача архівних документів для відкриття особового фонду // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 6 жовтня.

Худолій М. Творчу зустріч влаштовують з відомим польським диригентом, композитором Романом Реваковичем // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 6 жовтня.

Творча зустріч з відомим польським диригентом Романом Реваковичем: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 6 жовтня.

Творча зустріч з диригентом, композитором, громадським діячем Романом Реваковичем (Польща) в Архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 8 жовтня.

15 жовтня – концерт фортепіанної музики «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // ПедПреса. – 2014. – 13 жовтня.

Згадуємо Бориса Лятошинського // День. – 2014. – 13 жовтня.

В держархіві розгорнута документальна виставка, присвячена Борису Лятошинському // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 13 жовтня.

Олійник О. Відбудеться концерт фортепіанної музики // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 13 жовтня.

Худолій М. У Києві відзначать 120-річчя композитора і диригента Бориса Лятошинського // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 жовтня.

Музика для душі // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 15 жовтня.

В Киеве прошел творческий вечер, посвященный Борису Лятошинскому // Украинское фото. – 2014. – 15 октября.

Найдюк О. Два кілограми... музичної історії. Фонди Київського архіву-музею поповнилися документами відомого польського диригента Романа Реваковича // День. – 2014. – 15 жовтня.

Параджановські артефакти // Слово Просвіти. – 2014. – № 40 (16 жовтня).

Туча Р. Концерт і документальна виставка до 120-річчя композитора Бориса Лятошинського у Києві: Фоторепортаж // УКРІНФОРМ. – 2014. – 17 жовтня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Василь Єрмилов / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 22 жовтня.

Тіори українських конструктивістів, авангардистів – у віртуальному проекті «АРХІВажлива СПРАВА» // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 22 жовтня.

Худолій М. Вперше експонуватимуться документи українського композитора Володимира Загорцева // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 23 жовтня.

Бентя Ю. «...Жодної підтримки ворогам України»: [Розмова з Л. Грабовськом після передачі до ЦДАМЛМ України його особового фонду] // День. – 2014. – 23 жовтня.

Бентя Ю. «...Жодної підтримки ворогам України»: [Розмова з Л. Грабовськом після передачі до ЦДАМЛМ України його особового фонду] // День. – 2014. – 23 жовтня.

Презентація особового фонду композитора Володимира Загорцева, 28 жовтня 2014 // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 24 жовтня.

Урочиста презентація особового фонду видатного українського композитора Володимира Миколайовича Загорцева (до 70-річчя від дня народження) // Music-review Ukraine. – 2014. – 25 жовтня.

Архіви композитора Володимира Загорцева стануть загальнодоступними // Cultprostir.ua. – 2014. – 26 жовтня.

У рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» презентують документи Василя Єрмилова // ART UKRAINE. – 2014. – 27 жовтня.

Найдюк О. «L’enfant terrible» української музики: Сьогодні у мистецькому архіві-музеї презентують фонд Володимира Загорцева // Хрещатик. – 2014. – 28 жовтня.

Урочиста передача на державне зберігання особового фонду композитора Володимира Загорцева // Музейний простір. – 2014. – 28 жовтня.

Худолій М. В інтернеті оприлюднили документи-свідчення про Першу світову війну // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 28 жовтня.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України представив документи-свідчення про Першу світову війну // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 28 жовтня.

Таміліна І. Мистецька доля Загорцева // Культура і життя. – 2014. – № 48.

Шепелюк В. М. Українське козацтво у творах живопису та графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 161–164.

Бентя Ю. Двойная игра: [о «Творческих встречах в архиве-музее»] // Киев и не только. – 2014. – Ноябрь–декабрь.

Бентя Ю. Подвійна гра: [про «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // Театрально-концертний Київ. – 2014. – Листопад. – С. 16–18.

На вас очікує АРХІВажлива СПРАВА // Світ. – № 43–44 (листопад).

В архіві-музеї стартує серія концертів «Чотири століття у чотири руки» // Вечірній Київ. – 2014. – 4 листопада.

Відкриття серії концертів та документальних презентацій «Чотири століття у чотири руки» // Прес-центр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – 4 листопада.

«АРХІВажлива СПРАВА»: художник і розвідник Микола Глущенко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 4 листопада.

«Чотири століття у чотири руки» // Music-review Ukraine. – 2014. – 6 листопада.

Концерт «Чотири століття у чотири руки» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 6 листопада.

Відкриття серії концертів «Чотири століття у чотири руки» // Platforma. – 2014. – 6 листопада.

Іванов О. Відкриття серії концертів «Чотири століття в чотири руки» в Києві // Фотослужба агентства «УНІАН». – 2014. – 6 листопада.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Василь Стус і Андрій Малишко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 10 листопада.

Презентовано архівні документи видатного українського поета Василя Стуса // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 10 листопада.

Иван Кавалеридзе. Воспоминания (отрывок из книги): [публикация по документам ЦГАМЛИ Украины] // Cineticle. – 2014. – 14 ноября.

Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта // Педагогічна преса. – 2014. – 14 листопада.

Худолій М. Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта гратимуть на концерті у Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 16 листопада.

Концерт з циклу «Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта» та презентація архівних документів про українсько-австрійські культурні зв’язки // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 16 листопада.

Документи Василя Стуса з фондів ЦДАМЛМ України // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 16 листопада.

Концерт з циклу «Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта» та презентація архівних документів про українсько-австрійські культурні зв’язки // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 16 листопада.

Архіви презентують віртуальний проект, присвячений українському класикові сатиричної прози Остапу Вишні / Підгот. О. Олійник // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 17 листопада.

Оприлюднено маловідомі документи Остапа Вишні // Cultprostir.ua. – 2014. – 17 листопада.

Найдюк О. Двоє за одним роялем // Хрещатик. – 2014. – 18 листопада.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Остап Вишня / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 18 листопада.

У державному архіві-музеї гратимуть 12 пісень Франца Шуберта // Вечірній Київ. – 2014. – 18 листопада.

Оприлюднено маловідомі документи Остапа Вишні // Друг читача. – 2014. – 18 листопада.

Фотоархів Глущенка // Слово Просвіти. – 2014. – № 45 (19 листопада).

Концерт «Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 19 листопада.

Худолій М. Гітару Володимира Сосюри покажуть на концерті-лекції в архіві-музеї // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 24 листопада.

Архівні документи української письменниці Ольги Кобилянської // Педагогічна преса. – 2014. – 25 листопада.

Представляємо документи видатної української письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської / Підгот. О. Олійник // Прес-центр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – 25 листопада.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Ольга Кобилянська / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 25 листопада.

Нагорний С. Що поєднує віденську школу і київський авангард? // День. – 2014. – 25 листопада.

На концерті у Києві покажуть гітару Володимира Сосюри // Cultprostir.ua. – 2014. – 25 листопада.

Худолій М. Документи життя і творчості Ольги Кобилянської презентують у рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 25 листопада.

Презентація архівних документів про історію гітари в Україні та концерт-лекція заслуженої артистки України, професора КНУКіМ Вікторії Жадько // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 26 листопада.

Концерт-лекція «Гітара в Україні: історія виконавства» в архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 26 листопада.

Уперше кияни побачили документи про історію гітари в Україні: [про «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // День. – 2014. – № 223 (27 листопада).

«АРХІВажлива СПРАВА» // Слово Просвіти. – 2014. – Ч. 47 – (27 листопада).

Особовий фонд Василя Єрмилова // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 30 листопада.

Новини України: Відкрили архіви класика української літератури Ольги Кобилянської // УНТ. – 2014. – 1 грудня.

До 130-річчя з дня народження Олександра Шовкуненка // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 2 грудня.

Документи видатного українського художника Олексія Шовкуненка // Педагогічна преса. – 2014. – 2 грудня.

Оприлюднено маловідомі спогади Остапа Вишні // Рідний Київ. – 2014. – 4 грудня.

Архів презентує документи видатного українського художника Михайла Дерегуса / Підгот. О. Олійник // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 11 грудня.

Худолій М. ЦДАМЛМ України передадуть особисті документи диригента Натана Рахліна та документи відомого екскурсовода, києвознавця Леонори Рахліної // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 11 грудня.

Особовий фонд диригента Натана Рахліна та краєзнавця Леонори Рахліної зберігатиметься в архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 12 грудня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Михайло Дерегус / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 12 грудня.

Ніколаєва Т. Твори Івана Дряпаченка в музейних колекціях України // What in UA. – 2014. – 14 грудня.

Ніколаєва Т. Твори Івана Дряпаченка в музейних колекціях України // Нова Січ. – 2014. – 14 грудня.

Урочистості в ЦДАМЛМ України: [про нове надходження до особового фонду Н. Рахліна] // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 16 грудня.

Худолій М. Відкриють виставку присвячену художнику-монументалісту Михайлу Бойчуку // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 18 грудня.

Передача а державне зберігання особового фонду диригента Натана Григоровича Рахліна та екскурсовода, києвознавця Леонори Рахліної // Музейний простір. – 2014. – 18 грудня.

Презентація особового фонду видатного диригента, народного артиста СРСР Натана Григоровича Рахліна (1906–1979): «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 18 грудня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Майк Йогансен / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 18 грудня.

Архів представив документи видатного українського поета, прозаїка, перекладача 1920-1930-х років Майка (Михайла) Гервасійовича Йогансена (1895-1937) // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 18 грудня.

Урочисте відкриття документально-художньої виставки «Плеяда бойчукістів» // Університет третього віку. – 2014. – 18 грудня.

Урочиста передача до ЦДАМЛМ України особового фонду видатного диригента Натана Григоровича Рахліна та презентація книги «…И мне остается целая жизнь», присвяченої пам’яті відомого екскурсовода, києвознавця Леонори Натанівни Рахліної // Українські національні новини. – 2014. – 18 грудня.

Відкривається масштабна виставка художників-бойчукістів // Cultprostir.ua. – 2014. – 19 грудня.

Виставка «Плеяда бойчукістів» // ART UKRAINE. – 2014. – 22 грудня.

Урочисте відкриття документально-художньої виставки «Плеяда бойчукістів» // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 22 грудня.

Відкриття документально-художньої виставки «Плеяда бойчукістів» // Platforma. – 2014. – 23 грудня.

Документально-художня виставка «Плеяда бойчукістів» запрошує відвідувачів // Педагогічна преса. – 2014. – 23 грудня.

Відкриття документально-художньої виставки «Плеяда бойчукістів» в ЦДАМЛМ України // Музейний простір. – 2014. – 23 грудня.

Браіловський Г. Документально-художня виставка «Плеяда бойчукістів» у архіві-музеї // Інформаційно-аналітичний портал In-Art. – 2014. – 24 грудня.

Запрошують ознайомитися з документами Кобилянської // ЛітАкцент. – 2014. – 25 грудня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Віктор Некрасов / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 29 грудня.

Олійник О. Михайло Михайлович Новицький. «Наше шевченкознавче сумління» // Музейний простір. – 2014. – № 3. – С. 53–54.

2015

Bon O. Ukrainian humanists’ view on Kyiv in early totalitarian period // Київські історичні студії: зб. наук. праць / Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2015. – № 1. – C. 54–61.

Ненашева О. Сакральні пам’ятки Вірменії в культурологічних студіях І. В. Моргілевського. 1920–1930-ті рр. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Вип. 26. – Львів, 2015. – С. 267–275.

Троша Н. В. Шевченківські традиції у художньому дискурсі літературної творчості Олександра Довженка // Філологічні трактати / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Том 7, № 4. – Суми, 2015. – С. 159–166.

Опанасенко О. І. Реституції в контексті європейських домовленостей // Гілея: Науковий вісник / ВГО Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Вип. 94. – К., 2015. – С. 66–71.

Павлова О. Ф. Творчість художника Валентина Фельдмана у документах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2015. – № 1. – С. 232–240.

Нестерчук Д. В. Листи Івана Крип’якевича до Юрія Меженка (1945–1963) // Архіви України. – 2015. – № 1. – С. 260–269.

Таміліна І. «Як смерті крила морок землю криє...»: Пам’яті Миколи Миколайовича Філімонова (1884–1943) (за документами ЦДАМЛМ України та ГДА СБУ) // Українська музична газета. – 2015. – № 1 (95).

Русначенко А. «Українське кіно втрачає своє обличчя мистецтва героїчної епохи» // Кіно-Театр. – 2015. – № 1.

Ніколаєва Т. О. «Мадонна під яблунею» Івана Дряпаченка // Мистецтво та освіта. – 2015. – №1–2 (75–76). – С. 77–79.

Худолій М. Покажуть фраменти історії балетного мистецтва в Україні на концерті «Let’s Dance» у архіві-музеї // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 5 січня.

14 січня 2015 – мистецька зустріч в архіві-музеї // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 9 січня.

Журавлева И. В Киеве представляют искусство репрессированных художников // Медиа портрал «Агентство Творческих Событий». 2015. – 9 января.

Запрошуємо на мистецькі зустрічі в архіві-музеї // Університет третього віку. – 2015. – 11 січня.

В Киеве проходит выставка репрессированных художников // Давление света. – 2015. – 11 января.

Екскурсія про архівні документи представників школи монументального живопису Михайла Бойчука з фондів ЦДАМЛМ України // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 13 січня.

Худолій М. Про архівні документи представників школи монументального живопису Михайла Бойчука розкажуть на екскурсії // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 13 січня.

Катаєва М. Бойчукізм в обличчях // Хрещатик. – 2015. – 13 січня.

Концерт «Let’s Dance» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 14 січня.

Прокопенко М. Подорож слідами бойчукістів // День. – 2015. – 14 січня.

Нагірняк З. «Народе мій, до тебе я ще верну!» // Закон і обов’язок. – 2015. – 16 січня.

Полищук В. Музыка оживила архивы // Рабочая газета. – 2015. – 16 января.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Юрій Яновський / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 18 січня.

Творча зустріч із видатним українським кінорежисером і показ фільму «Бойчук і бойчукізм» // Давление света. – 2015. – 20 січня.

Худолій М. У рамках літературно-музичного проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» відбудеться зустріч із режисером та сценаристом Олександром Муратовим та показ стрічки «Бойчук і бойчукізм» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 20 січня.

Анонс творчої зустрічі з Олександром Муратовим та поках стрічки «Бойчук і бойчукізм» // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 27 січня.

Творча зустріч із Олександром Муратовим в Центральному архіві-музеї літератури і мистецтва // Національна спілка кінематографістів України. – 2015. – 30 січня.

Зустріч з Олександром Муратовим та показ фільму «Бойчук і бойчукізм» в ЦДАМЛМ // Музейний простір. – 2015. – 31 січня.

Творча зустріч із кінорежисером О. Муратовим та показ документальної стрічки «Бойчук і бойчукізм» // Рідна країна. – 2015. – 31 січня.

Чечуліна Р. На ікони дивіться тільки вживу. Михайло Бойчук та невізантійський живопис // Школа молодого журналіста УКРІНФОРМу. – 2015. – [Січень].

«АРХІВажлива СПРАВА»: Оксана Павленко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 1 лютого

Браїловська Г., Олійник О. Історія: Юрій Іванович Яновський // In-Art. – 2015. – 1 лютого.

У рамках віртуального архівного проекту представлено документи видатної української художниці Оксани Павленко // Міністерство юстиції України. – 2015. – 2 лютого.

Лекція Оксани Олійник «Документи про життя і творчість художників-бойчукістів у фондах ЦДАМЛМ України» в «Софії Київській» // Музейний простір. – 2015. – 4 лютого.

Фільм «Бойчук і бойчукізм» // Київський державний інститут декоративно-прокладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. – 2015. – 6 лютого.

Худолій М. Лекція «Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко. Художник і час» у Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 6 лютого.

Відкрита лекція львівського мистецтвознавя Ярослава Кравченка «Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко. Художник і час» // Музейний простір. – 2015. – 10 лютого.

Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко // МІТЄЦ. – 2015. – 10 лютого.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Анатолій Петрицький / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 18 лютого.

Архів представив унікальні документи видатного українського художника-авангардиста Анатолія Петрицького // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 20 лютого.

Запровадження електронного документообігу та розширення доступу до архівів – пріоритет у роботі архівної служби // Юридичне право. – 2015. – 26 лютого.

Орєхович О. І неоплаканий своїми… // Товариство «Чернігівське земляцтво» в Києві, офіційний сайт земляцтва. – 2015. – 28 лютого.

Нестерчук Д. В. Особовий фонд літературознавця Олександра Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної спадщини філософа Миколи Лосського (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2015. – № 2. – С. 147–153.

«АРХІВажлива СПРАВА»: колекція екслібрисів / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 3 березня.

Романси українського класика оприлюднять майже через сто років // Cultprostir.ua. – 2015. – 5 березня.

Блажієвська О. Урочиста передача документів українського композитора Б. М. Лятошинського та презентація видання «Борис Лятошинський. Романси 1920-х» // Інформаціна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 5 березня.

Архів представив документи українського письменника Івана Дніпровського // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 19 березня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Іван Дніпровський / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 19 березня.

Орєхович О. Земляки з Сосниччини побували на екскурсії в ЦДАМЛМ України // Товариство «Чернігівське земляцтво» в Києві, офіційний сайт. – 2015. – 28 березня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Вадим Меллер / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 28 березня.

Віртуальну виставку до ювілею Бориса Лятошинського пропонує відвідувачам архів-музей літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 4 квітня.

Віртуальну виставку до ювілею Бориса Лятошинського пропонує відвідувачам архів-музей літератури і мистецтва // Рідний Київ. – 2015. – 6 квітня.

В Центральному архіві-музею літератури і мистецтва відбудуться «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Культура. – 2015. – 16 квітня.

Блажієвська О. Вечір віолончелі у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 17 квітня.

Презентація документальної експозиції «Стефан Вільконський. Микола Шраг». Про історію українського віолончельного виконавства // Music-review Ukraine. – 2015. – 18 квітня.

22 квітня 2015 року в Центральному архіві-музею літератури і мистецтва відбудуться «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї // Культура. – 2015. – 19 квітня.

В Киеве стартует фестиваль современной классической музыки // Сегодня. – 2015. – 21 апреля.

Найдюк О. Сонати, ноктюрни, квінтети. У Києві відбудеться фестиваль сучасної й класичної музики «Гольфстрім ІХ» // Хрещатик. – 2015. – 21 квітня.

У Києві відбудеться фестиваль сучасної й класичної музики «Гольфстрім ІХ»: [про відкриття фестивалю у ЦДАМЛМ України] // Music-review Ukraine. – 2015. – 21 квітня.

Презентація документальної експозиції «Стефан Вільконський. Микола Шраг» та авторський концерт «Вибрики ноосфери» в Архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 22 квітня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: обпалені війною / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 28 квітня.

Тренич С. Праця й українське слово були його стихією, радістю і щастям // Полтавський вісник. – 2015. – 13 травня.

Худолій М. Літературно-мистецький захід «Весна в Плютах» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 14 травня.

День музеїв – 2015: Архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти» // Музейний простір. – 2015. – 15 травня.

Под Киевом прошла «Весна в Плютах» // Украинское фото. – 2015. – 15 мая.

Літературно-мистецький захід «Весна в Плютах», присвячений увічненню Перемоги над нацизмом в Європі у Другій світовій війні, вшануванню бійців АТО на сході України та відзначенню Міжнародного дня музеїв // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 15 травня.

Загорулько Р. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України як інститут пам’яті та осередок наукових досліджень // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практично конференції, присвяченої 20 річчю УНДІАСД «Архіви – Наука – Суспільство: шляхи взаємодії». 21–22 травня 2015 р., м. Київ.

Павлова О. Віхи історії України через призму життя Івана Врони (за матеріалами особового фонду № 358 ЦДАМЛМ України) // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практично конференції, присвяченої 20-річчю УНДІАСД «Архіви – Наука – Суспільство: шляхи взаємодії». 21–22 травня 2015 р., м. Київ.

Таміліна І. Невідомий Філімонов (реконструкція портрета українського митця за архівними документами) // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практично конференції, присвяченої 20–річчю УНДІАСД «Архіви – Наука – Суспільство: шляхи взаємодії». 21–22 травня 2015 р., м. Київ.

Чижова О. Архівний простір: від комунікації до взаємодії. З досвіду роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практично конференції, присвяченої 20-річчю УНДІАСД «Архіви – Наука – Суспільство: шляхи взаємодії». 21–22 травня 2015 р., м. Київ.

Нестерчук Д. Тарас Шевченко у конструкціях радянського літературознавства // Українська літературна газета. – 2015. – № 10 (22 травня).

«АРХІВажлива СПРАВА»: Михайло Стельмах / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 22 травня.

Хорозова О. М. Весна в Плютах… // Дніпровський проспект. – 2015. 22 травня.

У Києві відкриється унікальна виставка автографів українських поетів // СоцПортал. – 2015. – 26 травня.

Киянам покажуть автографи українських поетів ХХ століття // Ми – кияни. – 2015. – 26 травня.

Блажієвська О. Виставка автографів видатних українських поетів ХХ століття // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 26 травня.

«Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття» – нова виставка у ЦДАМЛМ України // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2015. – 26 травня.

У Києві можна буде почути голоси відомих поетів минулого століття // espreso.tv. – 2015. – 27 травня.

У Києві відкриється унікальна виставка автографів українських поетів // Рідний Київ. – 2015. – 27 травня.

Галушка Н. Конкульт: Культурну Стратегію схвалили. Унікальні поетичні автографи // Ера Медіа. – 2015. – 28 травня.

Автографи видатних українських поетів ХХ ст. представив архів-музей літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 29 травня.

«Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття» – нова виставка у ЦДАМЛМ України // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2015. – Травень.

Мовчан В. Бажана екскурсія до столиці // Отчий поріг (видання товариства «Чернігівське земляцтво»). – 2015. – № 5 (травень).

Гривінський Р. «Живі голоси». У Києві відкрилась виставка «Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття» // День. – 2015. – 1 червня.

Гривінський Р. Рукою поета... У Києві відкрито виставку автографів української лірики ХХ століття // День. – 2015. – 4 червня.

Блажієвська О. Творча зустріч з Анатолієм Кочергою // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 5 червня.

Багаліка А., Бабій Г., Соловей Е. Автографи українських поетів ХХ століття як «упіймана» творчість. Що ховається в деталях? // Громадське радіо. – 2015. – 5 червня.

Творча зустріч з видатним оперним співаком Анатолієм Кочергою з нагоди започаткування його особового фонду у ЦДАМЛМ України // Music-review Ukraine. – 2015. – 9 червня.

Кияни зустрінуться із супербасом Кочергою: [про захід проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // День. – 2015. – 9 червня.

У Києві відбудеться творча зустріч з оперним співаком Анатолієм Кочергою: [про захід проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» та нове надходження до ЦДАМЛМ України документів А. Кочерги] // Українське радіо Культура. – 2015. – [10 червня].

Творча зустріч з оперним співаком Анатолієм Кочергою // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіціний веб-сайт. – 2015. – 10 червня.

В Николаеве обсуждают, как сохранить культурное наследие: [о Всеукраинской научно-практической конференции «Литературная Николаевщина: актуальные вопросы сохранения культурно-историческго наследия» при участии Е. Чижовой и Т. Малярчук] // Nikmedia.com.ua. – 2015. – 11 июня.

В Николаеве обсудили сохранение культурно-исторического наследия: [о Всеукраинской научно-практической конференции «Литературная Николаевщина: актуальные вопросы сохранения культурно-историческго наследия» при участии Е. Чижовой и Т. Малярчук] // Известия Николаевские. – 2015. – 11 июля.

Аніщенко С. Творча зустріч з оперним співаком Анатолієм Кочергою: [Фоторепортаж] // УКРІНФОРМ. – 2015. – 11 червня.

Найдюк О. Анатолій Кочерга виступив у... архіві // Хрещатик. – 2015. – 18 червня.

Кляструк О. Більшовицька «пайкова дресура» як метод упокорення інтелігенції у перші роки радянської влади // Україна модерна. – 2015. – 20 червня.

Христова Н. Архивы хранят прошлое, а думают о будущем // Вечерний Николаев. – 2015. – 23 июня.

Чижова О. Григорій Давидовський – ентузіаст хорової справи // Українська музична газета. – 2015. – № 3.

Бентя Ю. В. Особовий фонд Бориса Лятошинського у ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження видатного українського композитора, диригента і педагога) // Архіви України. – 2015. – № 4. – С. 121–135.

Нестерчук Д. В. Постать Олександра Олеся в архівних джерелах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2015. – № 4. – С. 146–156.

Бентя Ю. У пошуках втраченого дому: [огляд особового фонду Є. В. Вауліна у ЦДАМЛМ України] // Українська музична газета. – 2015. – № 3 (97).

«...его замечания были тонкими, дельными...»: [публікація спогадів Г. Таранова про Б. Лятошинського, що зберігаються у ЦДАМЛМ України] / Підготув. Ю. Бентя // Музика. – 2015. – № 3–5. – С. 44–47.

Третяк М. Виставка в архіві: [про документальну експозицію «Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття» у ЦДАМЛМ України] // Смолоскип України. – 2015. – № 7 (239).

Пальцевич Ю. Let’s Dance: [про «Мистецькі зустрічі в архіві-музею»]. – Культура і життя. – 2015. – №7.

Блажієвська О. У Києві презентують виставку про культурну близькість України й Іспанії // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 13 липня.

Мистецькі зустрічі в архіві-музеї // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 13 липня.

Документальна виставка з фондів ЦДАМЛМ України «Іспанія в українському мистецтві» та концерт фортепіанного ансамблю «Kiev Piano Duo» – лауреатів міжнародних конкурсів Олександри Зайцевої і Дмитра Таванця // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 15 липня.

Катаєва М. Миті натхнення, закарбовані на папері: [про документальну виставку «Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття»] // Хрещатик. – 2015. – 16 липня.

Мистецькі зустрічі в архіві-музеї // Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2015. – [16 липня].

Документальна виставка з фондів ЦДАМЛМ України «Іспанія в українському мистецтві» та концерт фортепіанного ансамблю «Kiev Piano Duo» – лауреатів міжнародних конкурсів Олександри Зайцевої і Дмитра Таванця // Music-review Ukraine. – 2015. – 16 липня.

Коваль Н. Іспансько-українські діалоги: [про захід проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // Хрещатик. – 2015. – 24 липня.

Бандурист Юліян Китастий приїде до Києва: [Мистецькі зустрічі в архіві-музеї] // Музейний простір. – 2015. – 24 липня.

Блажієвська О. Творча зустріч із відомим бандуристом Юліяном Китастим // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 27 липня.

Відомий американський бандурист Юліян Китастий дасть лекцію в Києві // Млин. – 2015. – [27 липня].

Зустріч із відомим американським бандуристом українського походження // Давление света. – 2015. – 28 липня.

Творча зустріч із відомим бандуристом Юліяном Китастим (Нью-Йорк, США) // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 29 липня.

Грига В. Творча зустріч із американським бандуристом українського походження Юліяном Китастим: [Фоторепортаж] // УКРІНФОРМ. – 2015. – 30 липня.

Творча зустріч із відомим бандуристом Юліяном Китастим (Нью-Йорк, США) // Music-review Ukraine. – 2015. – 30 липня.

Зустріч з бандуристом Юліяном Китастим в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 30 липня.

Бентя Ю. Право голосу: [нове надходження до ЦДАМЛМ України документів А. Кочерги] // День. – 2015. – 21 серпня.

Дубовик С. О. Особовий фонд українського театрального режисера Володимира Грипича у ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2015. – № 5–6. – С. 121–128.

Булгакова А. В. Заснування архівного фонду українського кінорежисера та сценариста Володимира Денисенка (3 листопада 2015 року, м. Київ) // Архіви України. – 2015. – № 5–6. – С. 297–302.

З онлайн виставкою «Білі плями» українського кіно запрошує ознайомитися архів-музей літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 1 вересня.

Худолій М. ЦДАМЛМ України представив виставку «Білі плями українського кіно» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 2 вересня.

Віртуальна документальна експозиція «Білі плями українського кіно» // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 6 вересня.

ЦДАМЛМУ публікує онлайн описи своїх фондів // НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2015. – 8 вересня.

Виставка «Ми ніколи не стали дорослими...», присвячена пам’яті дітей, страчених у Бабиному Яру // Громадський простір. 2015. – 24 вересня.

Насадюк Є. У Києві відкрилась документальна виставка на честь дітей, загиблих у Бабиному Яру // Радіо Свобода. – 2015. – 24 вересня.

Виставка «Вони ніколи не стануть дорослими...» в ЦДАМЛМ України // Музейний простір. – 2015. – 24 вересня.

Выставка «Они никогда не станут взрослыми» // Всеукраїнська єврейська рада. – 2015. – 24 вересня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Олександр Вербицький / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 2 жовтня.

Архів кінорежисера Володимира Денисенка передано на зберігання в ЦДАМЛМ України // Національна спілка кінематографістів України. – 2015. – 29 жовтня.

Блажієвська О. Документи кінорежисера Володимира Денисенка передадуть в архів-музей // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 30 жовтня.

Документи Володимира Денисенка передадуть в архів-музей // КіноУкраїна. – 2015. – 30 жовтня.

Урочиста передача на державне зберігання в ЦДАМЛМ України документів: [про нове надходження документів О. Денисенка] // Музеї України. – 2015. – 31 жовтня.

Хорозова О. З Вірою, Надією та Любов’ю до юних українців // Справи сімейні. – 2015. – №11 (215). – С. 13.

Архів-музей літератури і мистецтв України пропонує ознайомитися з документами Валентина Фельдмана / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 16 листопада.

Олійник О. Про участь у ІІІ-му Конгресі культури Східного партнерства: Місія культури в часи криз // Музейний простір. – 2015. – 22 листопада.

Архів-музей літератури і мистецтв України пропонує ознайомитися з документами Ірини Жиленко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 23 листопада.

Блажієвська О. Творча зустріч з народною артисткою України Ольгою Чубаревою // Інформаціна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 24 листопада.

Творча зустріч з народною артисткою України Ольгою Чубаревою з нагоди започаткування її особового фонду у ЦДАМЛМ України // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 24 листопада.

Орєхович О. Пам’ятне суміщення [про документи та меморіальний кабінет О. Довженка в ЦДАМЛМ України] // Товариство «Чернігівське земляцтво» в Києві. Офіційний сайт. – 2015. – 25 листопада.

Творча зустріч з Ольгою Чубаревою у ЦДАМЛМ України // Музейний простір. – 2015. – 26 листопада.

Катаєва М. Оперна співачка Ольга Чубарева запрошує на творчу зустріч: [про захід в рамках «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї»] // Вечірній Київ. – 2015. – 26 листопада.

Руденко С. Б., Боримська Н. А. Сільська історія у часі, просторі і пам’яті // Дніпровський проспект. – 2015. – 27 листопада.

Архів-музей літератури і мистецтв України пропонує ознайомитися з документами Бориса Грінченка / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 1 грудня.

У столиці відкриється художньо-документальна виставка «Українська сценографія ХХ століття» // Педагогічна преса. Освітній портал. – 2015. – 11 грудня.

Блажієвська О. Художньо-документальна виставка «Українська сценографія ХХ століття» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 11 грудня.

Відкриття художньо-документальної виставки «Українська сценографія ХХ століття» з архівної та музейної колекцій ЦДАМЛМ України // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 11 грудня.

Запрошуємо на відкриття художньо-документальної виставки «Українська сценографія ХХ століття» // Університет третього віку. – 2015. – 11 грудня.

В державному музеї літератури відкриється виставка про українську сценографію // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2015. – 11 грудня.

Архів-музей літератури і мистецтва України пропонує ознайомитися з документами Ганни Феодосіївни Собачко-Шостак // UAmedia. – 2015. – 14 грудня.

Архів-музей літератури і мистецтв України пропонує ознайомитися з документами Ганни Феодосіївни Собачко-Шостак / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 14 грудня.

Нестеренко Ю. Українська сценографія: 100 років творчості // Культура. – 2015. – 15 грудня.

Виставка «Українська сценографія ХХ століття» у ЦДАМЛМ України // Музейний простір. – 2015. – [15 грудня].

Архів-музей літератури і мистецтв України запрошує ознайомитися з документами Всеволода Нестайка / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 22 грудня.

Державний архів-музей літератури і мистецтва України презентує віртуальну виставку документів Марка Черемшини / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 23 грудня.

Архів-музей літератури і мистецтв України запрошує ознайомитися з документами Всеволода Нестайка // Університет третього віку. – 2015. – 24 грудня.

Державний архів-музей літератури і мистецтва України пропонує ознайомитися з документами Валер’яна Поліщука / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 24 грудня.

АРХІВажлива СПРАВА: Василь Кричевський / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 29 грудня.

Булгакова А. Заснування архівного фонду українського кінорежисера та сценариста Володимира Денисенка // Архіви України. – №5-6. – 2015. – С. 297 – 302.

Дубовик С. Особовий фонд українського театрального режисера Володимира Грипича у ЦДАМЛМ України // «Архіви України». – №5-6. – 2015. – С. 121 – 128.

2016

Боримська Н. А., Гайворонська А. А. Від серця до серця // Дніпровський проспект. – 2016. – 8 січня. – С. 5.

«Я вдарив його в обличчя, але удар не мав досить звуку для морального задоволення. Тому я вдарив його ще раз, уже краще»: [фото В. Підмогильного з особового фонду у ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2016. – 2 лютого.

Онлайн-виставку, присвячену 145-річчю від дня народження Агатангела Кримського, підготували в Архіві-музеї літератури і мистецтва України // Музейний простір. – 2016. – 9 лютого.

Віртуальна виставка до 145-річчя від дня народження Агатангела Кримського // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2016. – 9 лютого.

Архів-музей літератури і мистецтва виставив онлайн електронні довідкові матеріали по своїх фондах // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2016. – 10 лютого.

Блажієвська О. Онлайн виставка до дня народження Агатангела Кримського // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2016. – 10 лютого.

Виставка до 145-річчя від дня народження А. Ю. Кримського // Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – 2016. – [Лютий].

Тіні забутих предків. Виставка. 23 березня – 10 квітня 2016 // Мистецький арсенал. – 2016. – Лютий.

Шевчук-Назар Л. Галицький симфонізм. Re: Роман Сімович: [фотографії та документи з фондів ЦДАМЛМ України] // Концертна агенція Collegium Musicum; Часопис |А:|. – 2016. – 20 лютого.

Остапович І. Хеппі енд не передбачений: [фотографії та документи з фондів ЦДАМЛМ України] // Концертна агенція Collegium Musicum; Часопис |А:|. – 2016. – 23 лютого.

Архів-музей літератури і мистецтва може спіткати доля Одеського облархіву // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського: Офіційний сайт. – 2016. – 2 березня.

Шпинда І. Валер’ян Підмогильний. Письменник на світанку тоталітаризму: [фото ЦДАМЛМ України] // Історична правда. – 2016. – 6 березня.

Остапович І. Сьома Симфонія Романа Сімовича та вісім поглядів на неї: [фотографії та документи з фондів ЦДАМЛМ України] // Концертна агенція Collegium Musicum; Часопис |А:|. – 2016. – 8 березня.

Войтенко О. «На пределе – как жизнь в бесконечном…». Памяти композитора Владимира Загорцева // «Українська музична газета». – 2016. – №2 (100) квітень-червень.

На першій сторінці обкладинки журналу «Критика» (дизайн – Олександр Бойко) використано копію ескізів костюмів Наталії Горбунової до балету Михайла Вериківського «Пан Каньовський», що експонуються в рамках онлайнової виставки «Українська сценографія ХХ століття (з архівної та музейної колекцій ЦДАМЛМ України)».

Мокроусова А. Богатырский фриз дома Бажанова в Петербурге. Переписка архитектора Павла Алёшина с Николаем и Борисом Рерихами // Архитектор Павел Алешин. https://www.alyoshin.ru/Files/publika/mokrousova/mokrousova_rerih.html.

Казимир Малевич. Київський період 1928-1930 / упоряд. Т. Філевська. — К. : Родовід, 2016. — 288 с., іл.

Олійник О.Г. «АРХІВажлива СПРАВА»: Післямова // «Музейний простір». – 27 жовтня 2016 р.

Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Марія Сокіл-Рудницька. // Архіви України. – 2016. – Вип. 5-6. – С.285 – 300.

Войцехівська І., Сукало А. Українська сценографія ХХ століття. За документами ЦДАМЛМ України // Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. – 2016. – Вип. 2. – С. 23-29.

Дубовик С.О Особовий фонд В. О. Коротича у ЦДАМЛМ України (до 80-річчя від дня народження українського письменника, публіциста, сценариста, перекладача) // Архіви України. – 2016. – Вип. 3-4. – С.149 – 161.

Олійник О. «З грона шістдесятництва» (Про Ірину Жиленко за документами ЦДАМЛМ України) // «ЛітАкцент». – 27 квітня 2016 р.

Дубовик С. О. Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2016. – №2. – С. 21 – 27.

Чижова О. В. Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України – 50 років // Архіви України. – 2016. – №3-4. – С. 83 – 100.

Малярчук Т. Життя, дароване Україні // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. Серія «Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична». Випуск 13. – Київ, 2016. – С. 416 – 425.

2017 р.

 

 1. ««Великие земляки: Алчевские». – Харків, 2016.
 2. У Києві діє виставка архівних документів про мистецтво кобзарів 13.01.2017 // Інтернет-видання «Історична правда». – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2017/01/13/149453/
 3. Перелік документів про життя, творчість та вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, які знаходяться в Центральному державному архіві-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) // «Портал Шевченка» – http://kobzar.ua/page/56.
 4. Презентація пам’ятної монети «Тетяна Яблонська» // https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/1848275265386637
 5. Національний банк України презентував пам’ятну монету «Тетяна Яблонська»// https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44666624&cat_id=55838
 6. Національний банк України презентував пам’ятну монету «Тетяна Яблонська»// Інтернет-ресурс «Prostobiz.ua». – http://www.prostobiz.ua/finansovyy_gid/byudzhet/novosti/natsionalniy_bank_ukrayini_prezentuvav_pam_yatnu_monetu_tetyana_yablonska
 7. Безкоровайная Ирина Нежный гений: где в Киеве посмотреть работы Татьяны Яблонской // Інтерент-ресурс «Наш Киев». –https://nashkiev.ua/zhournal/?tag=vystavka
 8. Пам’ятна монета «Тетяна Яблонська»// УНІАН – https://photo.unian.net/ukr/detail/763647.html
 9. Архів-музей літератури і мистецтва України презентував виставку до 100-річчя від дня народження Т.Н.Яблонської // Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/38988. – 22 березня 2017.
 10. Соколова Світлана Інша Яблонська // Культура і життя. – 2017. – 11 березня. – С. 13.
 11. Мамаєва К. Дирекція художніх виставок України. Пройдені рубежі. // Образотворче мистецтво. – 2016р. – № 3. – С.94-95.
 12. Архів-музей літератури і мистецтва продовжив термін експонування виставки пам`яті Тетяни Яблонської// Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/39138. – 3 квітня 2017.
 13. Архів-музей літератури і мистецтва України в рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» презентує документи Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/39145. – 4 квітня 2017.
 14. Дубовик С. О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2017. – вип. 1 (306). – С. 168 – 176.
 15. Загорулько Р. О. Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2017. – вип. 2 (307). – С. 88 – 92.
 16. Чижова О. В. Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпеь. – С. 120.
 17. Дубовик С. О. Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпень. – С. 169.
 18. Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпень. – С. 169.
 19. Філевська Т. Київський Баугауз // Тиждень. – №13 (489) – – http://tyzhden.ua/Culture/188869.
 20. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України // Київські музеї. - https://ksandraowlet.wixsite.com/kyiv-musei/arhiv-muzej-literaturi-i-mistectva.
 21. Через POS-термінал можна розрахуватись за послуги архіву-музею літератури і мистецтва // Музейний простір. – https://prostir.museum/ua/post/39147. - 7 квітня 2017.
 22. Архівно-музейний проект «Декомунізація: архівні хроніки» GALINFO http://galinfo.com.ua/news/arhivnomuzeynyy_proekt_dekomunizatsiya_arhivni_hroniky_257253.html. - 11 квітня 2017.
 23. Літературно-мистецький захід «Весна в Плютах» // Музейний простір. – http://prostir.museum/ua/post/39336
 24. 26 жовтня відбулось засідання Секретаріату НСКУ// Національна спілка кінематографістів України. Режим доступу. – http://www.ukrkino.com.ua/about/spilkanews/?id=8930.
 25. Журналу «Архіви України» – 70!// Національна спілка журналістів України. Режим доступу. – http://nsju.org/index.php/article/6713.
 26. Пароваткина А. «Ще як були ми козаками»// Дзеркало тижня. – №1165, 28 жовтня — 3 листопада. Режим доступу. – https://zn.ua/art/sche-yak-buli-mi-kozakami-264288_.html.
 27. Палій О. Рукописи не горять…// Бібліотека Українського католицького університету. Режим доступу. – http://library.ucu.edu.ua/2017/11/02/рукописи-не-горять/.
 28. Головко Т. Шевченківський комітет – перенавантаження// День. – 2017. – №195. Режим доступу. – https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/shevchenkivskyy-komitet-perenavantazhennya.
 29. Проблеми розміщення та збереження цілісності архівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Укрінформ. Режим доступу. – https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2258273-ak-zberegti-ta-primnoziti-arhivnomuzejni-skarbi-ukraini.html.
 30. Один із найбільших архівів Європи може залишитися без даху над головою // Главком. – Режим доступу http://glavcom.ua/.
 31. Рукописи Шевченка у промзоні: чи виселять із Софії найбільший в Україні музей-архів? // Громадське радіо. Режим доступу. – https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/rukopysy-shevchenka-u-promzoni-chy-vyselyat-iz-sofiyi-naybilshyy-v-ukrayini-muzey-arhiv.
 32. Музейний клінч: про ситуацію навколо Архіву-музею літератури і мистецтва // Режим доступу. – https://ukr.lb.ua/culture/2017/07/06/370790_muzeyniy_klinch_pro_situatsiyu_navkolo.html.
 33. ЦДАМЛМА України потребує підтримки! // Національна спілка театральних діячів України. Режим доступу. – http://nstdu.com.ua/publication/tsdamlma-ukrayini-potrebuye-pidtrimki/.
 34. Найбільше в Європі архівосховище літератури і мистецтва під загрозою // Українська літературна газета. Режим доступу. – http://litgazeta.com.ua/articles/najbilshe-v-yevropi-arhivoshovyshhe-literatury-i-mystetstva-pid-zagrozoyu/.
 35. Архівам тут не місце: Чому Музею мистецтва так потрібні стіни Софії // Режим доступу. – https://www.depo.ua/ukr/life/arhivam-tut-ne-misce-chomu-muzeyu-mistectva-tak-potribni-stini-sofiyi-20170701598351.
 36. Рукописи Тараса Шевченка можуть не дійти до нащадків // Український репортер. Режим доступу. – http://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/rukopysy-tarasa-shevchenka-mozhut-ne-dijty-do-nashhadkiv.html.
 37. Рукописи, які «не горять», в Україні можуть «згоріти» назавжди // Український репортер. Режим доступу. – http://ukrreporter.com.ua/culture/rukopysy-yaki-ne-goryat-v-ukrayini-mozhut-zgority-nazavzhdy.html.
 38. В Киеве один из крупнейших архивов Европы может остаться без крыши над головой // Режим доступу. – http://24tv.ua/ru/v_kieve_odin_iz_krupnejshih_arhivov_evropy_mozhet_ostatsja_bez_kryshi_nad_golovoj_n838373.
 39. Виставка «Стежина від батька до сина» // Київська організація Національної спілки художників України. Режим доступу. – http://konshu.org/events/3414.html.

2018

1. Ганжа Л. «Жінки, йдіть у ради й комнезами»: картини про жінок і політику з виставки бойчукістів // Режим доступу: http://50vidsotkiv.org.ua/zhinki-jdit-u-radi-j-komnezami-kartini-pro-zhinok-i-politiku-z-vistavki-bojchukistiv/.
2. У Києві діє виставка архівних документів про мистецтво кобзарів 13.01.2017 // Інтернет-видання «Історична правда». – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2017/01/13/149453/
3. Перелік документів про життя, творчість та вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, які знаходяться в Центральному державному архіві-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) // «Портал Шевченка» – http://kobzar.ua/page/56.
4. Презентація пам’ятної монети «Тетяна Яблонська» // https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/1848275265386637
5. Національний банк України презентував пам’ятну монету «Тетяна Яблонська»// https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44666624&cat_id=55838
6. Національний банк України презентував пам’ятну монету «Тетяна Яблонська»// Інтернет-ресурс «Prostobiz.ua». – http://www.prostobiz.ua/finansovyy_gid/byudzhet/novosti/natsionalniy_bank_ukrayini_prezentuvav_pam_yatnu_monetu_tetyana_yablonska
7. Безкоровайная Ирина Нежный гений: где в Киеве посмотреть работы Татьяны Яблонской // Інтерент-ресурс «Наш Киев». –https://nashkiev.ua/zhournal/?tag=vystavka
8. Пам’ятна монета «Тетяна Яблонська»// УНІАН – https://photo.unian.net/ukr/detail/763647.html
9. Архів-музей літератури і мистецтва України презентував виставку до 100-річчя від дня народження Т.Н.Яблонської // Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/38988. – 22 березня 2017.
10. Соколова Світлана Інша Яблонська // Культура і життя. – 2017. – 11 березня. – С. 13.
11. Мамаєва К. Дирекція художніх виставок України. Пройдені рубежі. // Образотворче мистецтво. – 2016р. – № 3. – С.94-95.
12. Архів-музей літератури і мистецтва продовжив термін експонування виставки пам`яті Тетяни Яблонської// Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/39138. – 3 квітня 2017.
13. Архів-музей літератури і мистецтва України в рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» презентує документи Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/39145. – 4 квітня 2017.
14. Дубовик С. О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2017. – вип. 1 (306). – С. 168 – 176.
15. Загорулько Р. О. Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2017. – вип. 2 (307). – С. 88 – 92.
16. Чижова О. В. Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпеь. – С. 120.
17. Дубовик С. О. Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпень. – С. 169.
18. Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпень. – С. 169.
19. Філевська Т. Київський Баугауз // Тиждень. – №13 (489) – 2017. – http://tyzhden.ua/Culture/188869.
20. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України // Київські музеї. - https://ksandraowlet.wixsite.com/kyiv-musei/arhiv-muzej-literaturi-i-mistectva.
21. Через POS-термінал можна розрахуватись за послуги архіву-музею літератури і мистецтва // Музейний простір. – https://prostir.museum/ua/post/39147. - 7 квітня 2017.
22. Архівно-музейний проект «Декомунізація: архівні хроніки» GALINFO http://galinfo.com.ua/news/arhivnomuzeynyy_proekt_dekomunizatsiya_arhivni_hroniky_257253.html. - 11 квітня 2017.
23. Літературно-мистецький захід «Весна в Плютах» // Музейний простір. – http://prostir.museum/ua/post/39336
24. 26 жовтня відбулось засідання Секретаріату НСКУ// Національна спілка кінематографістів України. Режим доступу. – http://www.ukrkino.com.ua/about/spilkanews/?id=8930.
25. Журналу «Архіви України» – 70!// Національна спілка журналістів України. Режим доступу. – http://nsju.org/index.php/article/6713.
26. Пароваткина А. «Ще як були ми козаками»// Дзеркало тижня. – №1165, 28 жовтня — 3 листопада. Режим доступу. – https://zn.ua/art/sche-yak-buli-mi-kozakami-264288_.html.
27. Палій О. Рукописи не горять…// Бібліотека Українського католицького університету. Режим доступу. – http://library.ucu.edu.ua/2017/11/02/рукописи-не-горять/.
28. Головко Т. Шевченківський комітет – перенавантаження// День. – 2017. – №195. Режим доступу. – https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/shevchenkivskyy-komitet-perenavantazhennya.
29. Проблеми розміщення та збереження цілісності архівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Укрінформ. Режим доступу. – https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2258273-ak-zberegti-ta-primnoziti-arhivnomuzejni-skarbi-ukraini.html.
30. Один із найбільших архівів Європи може залишитися без даху над головою // Главком. – Режим доступу http://glavcom.ua/.
31. Рукописи Шевченка у промзоні: чи виселять із Софії найбільший в Україні музей-архів? // Громадське радіо. Режим доступу. – https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/rukopysy-shevchenka-u-promzoni-chy-vyselyat-iz-sofiyi-naybilshyy-v-ukrayini-muzey-arhiv.
32. Музейний клінч: про ситуацію навколо Архіву-музею літератури і мистецтва // Режим доступу. – https://ukr.lb.ua/culture/2017/07/06/370790_muzeyniy_klinch_pro_situatsiyu_navkolo.html.
33. ЦДАМЛМА України потребує підтримки! // Національна спілка театральних діячів України. Режим доступу. – http://nstdu.com.ua/publication/tsdamlma-ukrayini-potrebuye-pidtrimki/.
34. Найбільше в Європі архівосховище літератури і мистецтва під загрозою // Українська літературна газета. Режим доступу. – http://litgazeta.com.ua/articles/najbilshe-v-yevropi-arhivoshovyshhe-literatury-i-mystetstva-pid-zagrozoyu/.
35. Архівам тут не місце: Чому Музею мистецтва так потрібні стіни Софії // Режим доступу. – https://www.depo.ua/ukr/life/arhivam-tut-ne-misce-chomu-muzeyu-mistectva-tak-potribni-stini-sofiyi-20170701598351.
36. Рукописи Тараса Шевченка можуть не дійти до нащадків // Український репортер. Режим доступу. – http://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/rukopysy-tarasa-shevchenka-mozhut-ne-dijty-do-nashhadkiv.html.
37. Рукописи, які «не горять», в Україні можуть «згоріти» назавжди // Український репортер. Режим доступу. – http://ukrreporter.com.ua/culture/rukopysy-yaki-ne-goryat-v-ukrayini-mozhut-zgority-nazavzhdy.html.
38. В Киеве один из крупнейших архивов Европы может остаться без крыши над головой // Режим доступу. – http://24tv.ua/ru/v_kieve_odin_iz_krupnejshih_arhivov_evropy_mozhet_ostatsja_bez_kryshi_nad_golovoj_n838373.
39. Виставка «Стежина від батька до сина» // Київська організація Національної спілки художників України. Режим доступу. – http://konshu.org/events/3414.html.

2018
1. Ганжа Л. «Жінки, йдіть у ради й комнезами»: картини про жінок і політику з виставки бойчукістів // Режим доступу: http://50vidsotkiv.org.ua/zhinki-jdit-u-radi-j-komnezami-kartini-pro-zhinok-i-politiku-z-vistavki-bojchukistiv/.
2. День народження видатного українського художника Івана Сидоровича Їжакевича // Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Режим доступу: http://www.kplavra.kiev.ua/ua/18-January-Ivan-Izakevich-ukr.
3. Гальченко С. Офіра Москви // Українська літературна газета. Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/ofira-moskvy/
4. Концерт до 14-ліття Вікіпедії // Портал «Жінка-УКРАЇНКА». – Режим доступу: http://ukrainka.org.ua/news?page=1
5. Новий проект ЦДАМЛМ України «Територія АРХІВ: діалог з документом» стартував! // Блоґ Півтона Безвухого «Музична скриня». – Режим доступу: http://music-ukr.blogspot.com/2018/02/blog-post_2.html#more
6. Файнштейн А. Литература на идише // Режим доступу: http://9tv.co.il/news/2018/02/18/254255.html
7. Проект «Світова класика українською» триває // Український інтерес. – Режим доступу: https://uain.press/articles/proekt-svitova-klasyka-ukrayinskoyu-tryvaye-686656
8. Літературно-музичний вечір до 100-річчя Любові Забашти в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/event/6101
9. Освітньо-виставковий проект «(Р)ЕВОЛЮЦІЯ МІФУ: трансформація кобзарства у ХІХ-ХХІ століттях» // Режим доступу: http://kyiv-online.net/events/arts/osvitno-vystavkovyj-proekt-revolyutsiya-mifu-transformatsiya-kobzarstva-u-hih-hhi-stolittyah/
http://www.istpravda.com.ua/short/2018/02/8/152039/
10. Опублікували фото і документи засновника театру імені Франка // Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history/_opublikuvali-foto-i-dokumenti-zasnovnika-teatru-imeni-franka/815998
11. Побожій С. Борис Руднєв: «Я повинен почати якесь нове справжнє життя» // Україна. Наука і культура. – Випуск 26–27. – Київ, 1993 р.
12. Лук’янчук Г. (Р)ЕВОЛЮЦІЯ МІФУ: трансформація кобзарства у ХІХ—ХХІ століттях // Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2018/03/19/revolyutsiya-mifu-transformatsiya-kobzarstva-u-hih-hhi-stolittyah/.
13. Неживий О. Григір Тютюнник: продовження письменницьких розмислів // Українська літературна газета. – Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/grygir-tyutyunnyk-prodovzhennya-pysmennytskyh-rozmysliv/.
14. У Верховній Раді відбулися парламентські слухання на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні»// Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/news/Novyny/157307.html.
15. Відкриття виставки «Розстріляна еліта: Биківнянський вимір»// Веб-портал «Жінка-Українка». – Режим доступу: http://ukrainka.org.ua/node/8318
16. «Істина знаходить свій шлях». Презентація оновленої виставки «Слово, обірване у Биківні» в Музеї книги та друкарства України // Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили». – Режим доступу: http://ua.bykivnya.org/article/18_03_23_stina_znahodit_sviy_shlyah__prezentatsiya_onovlenoji_vistavki_slovo_obirvane_u_bikivni_v_muzeji_knigi_ta_drukarstva_ukrajini
17. Проценко Л.А. – некрополісту, історику, архівісту – 19 квітня 2018 року виповнюється 91 р. від дня народження // Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник. – Режим доступу: https://oldnecropolis.wordpress.com/2018/04/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bb-%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d1%83-%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%b0/#more-1173.
18. Фільм українця про «Розстріляне відродження» здобув успіх у США // Радіо Свобода. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29181038.html.
19. Урочисте відкриття міжархівної міжархівній документально-художній виставці «Собор душі», присвяченій 100-річчю від дня народження Олеся Гончара та 50-річчя видання роману «Собор».
http://dako.gov.ua/kraeznav4i-novunu/1188-2018-04-25-15-20-47.html
http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=44
https://www.kmu.gov.ua/ua/events/24-kvitnya-urochiste-vidkrittya-mizharhivnoyi-dokumentalno-hudozhnoyi-vistavki-sobor-dushi
http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/1318
20. Чечель Л. У Києві діє виставка до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара // Україна молода. – №49. –08 травня 2018. – Режим доступу: http://umoloda.kiev.ua/number/3307/164/122927/#.
21. Фазлєєва В. Бережімо собор людської душі ЦДАЗУ //Інформаційний портал «Нашого цвіту по всьому світу». – Режим доступу: https://svitua.org/skarbnitsya-spogadiv/item/7274-berezhimo-sobor-liudskoi-dushi-tsdazu.html
22. Гончаренко Л. Зоставте ж слід... // Голос України. – 28 квітня. – 2018. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/302482.
23. Климович Н.М. Архівісти відзначають 100-річчя Олеся Гончара// Культура і життя. – № 18. – 4 травня 2018 р. – С. 15.
24. Ігор Костецький і доба «мистецького безвізу» // LITCENTR. – Режим доступу: http://litcentr.in.ua/news/2018-05-15-8260.
25. Шуткевич О. Костецький оголошує «мистецький безвіз»// День. – 2018. – №81-82, (2018).
26. Відкрилася виставка, присвячена 105-річчю Ігоря Костецького// ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2018/05/21/vidkrilasya-vistavka-prisvyachena-105-richchyu-igorya-kostetskogo/
27. Літературно-мистецьке свято «Весна в Плютах»// Обухівська района державна адміністрація. – Режим доступу: http://obukhovrda.gov.ua/2018/05/24/
28. Як Вікентій Беретті змінив Київ за 5 років // Рідна країна. Світоглядний портал. – Режим доступу: http://ridna.ua/2018/06/yak-vikentij-beretti-zminyv-kyjiv-za-5-rokiv/.
29. Маковський Василь Михайлович// Енциклопеідя сучасної України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60799.
30. Гальченко С. Невичерпний архів Володимира Сосюри (частина 3) // Інтернет-ресурс «Лисичанский Наблюдатель. LA Spectator». – Режим доступу: http://www.lisichansk.org.ua/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81-9/.
31. Панькова С. З музейних практик Михайла Грушевського: Виставка пам’яті Володимира Антоновича // Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського. – Режим доступу: http://immh.kiev.ua/z-muzeynih-praktik-mihayla-grushevskogo-br-vistavka-pam-yati-volodimira-antonovicha/.
32. Виставка «Київські мотиви. Адреси і адресати» у фото // Gazeta.UA. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_vistavka-kiyivski-motivi-adresi-i-adresati-u-foto/846348
33. «Київські мотиви. Адреси і адресати» на старовинних поштівках // «Дзеркало тижня». – Режим доступу: https://dt.ua/CULTURE/kiyivski-motivi-adresi-i-adresati-na-starovinnih-poshtivkah-282352_.html
34. Відкрилась унікальна виставка раритетних поштових листівок // Сайт Київської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://koda.gov.ua/news/vidkrilas-unikalna-vistavka-rarit/
35. Презентація книги «Київ столітньої давнини». // LITCENTR. – Режим доступу: http://litcentr.in.ua/news/2018-07-05-8533
36. Раритетні листівки розкажуть про Київ... // Голос України. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/78795
37. Рубан І. Историй так много, как и открыток – в Киеве открыли уникальную выставку // Інтернет-видання Gazeta.UA. – Режим доступу: https://gazeta.ua/ru/articles/life/_istorij-tak-mnogo-kak-i-otkrytok-v-kieve-otkryli-unikalnuyu-vystavku/846343
38. Виставка поштових листівок // Тижневик «Вечірній Київ». – Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/photo/vystavka-poshtovykh-lystivok
39. «Київські мотиви. Адреси і адресати на старовинних поштівках» // Тижневик «Молодь України». – Режим доступу: http://молодь.укр/2018/07/05/kiїvskі-motivi-adresi-і-adresati-na-starovinnih-poshtіvkah/
40. Косянчук І. Відкрилась унікальна виставка раритетних поштових листівок // Інтернет ресурс «Искра». – Режим доступу: http://iskra.kiev.ua/iskra.html?act=article&id=21032
41. Унікальні листівки та старовинні самовари – що показали на виставці «Київські мотиви» // Gazeta.UA. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_unikalni-listivki-ta-starovinni-samovari-scho-pokazali-na-vistavci-kiyivski-motivi/846339
42. Рідкісні 100-річні поштові листівки показують у столиці // Тижневик «Вечірній Київ». – Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/ridkisni-100-richni-poshtovi-lystivky-pokazuyut-u-stolytsi
43. Межигіря на старовинних листівках// Слово. –№33. – 18 серпня 2018 р. – Режим доступу: http://gazetaslovo.at.ua/slovo.pdf.
44. Єремєєва К. Сміх під цензурою: партійний контроль за змістом журналу «Перець» // Аргумент. – Режим доступу: http://www.argumentua.com/stati/sm-kh-p-d-tsenzuroyu-part-inii-kontrol-za-zm-stom-zhurnalu-perets.
45. Іванченко О. Традиції рекламної й промоційної діяльності видавництва «Веселка» // Режим доступу: https://ukrinfospace.pp.ua/article/download/141225/138323.
46. Грабовський Г. Тичина і модернізм // Часопис «Критика». – Режим доступу: https://krytyka.com/ua/articles/tychyna-i-modernizm.
47. Чернишов Д. «Необхідно сформувати місію архівної справи в Україні» // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-chernishov-neobhidno-sformuvati-misiyu-arhivnoi-spravi-v-ukraini.
48. Сліпченко О. Пам’ятники: час і ми // Дзеркало тижня. – № 37 (383). – 6 жовтня 2018. – С. 15.
49. Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Особистість і епоха Володимира Заболотного» // Сайт Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного. – Режим доступу: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1295.
50. Дугаєва Т. Августа Кохановська – яскрава зірка на мистецькому небосхилі Буковини. Знахідки й уточнення важливих деталей біографії// Газета «Версії». – Режим доступу: http://versii.cv.ua/kultura/avgusta-kohanovska-yaskrava-zirka-na-mystetskomu-neboshyli-bukovyny-znahidky-j-utochnennya-vazhlyvyh-detalej-biografiyi/47240.html
51. Дугаєва Т. Твори Августи Кохановської прикрашають найбагатші світові колекції творів мистецтва // Газета «Версії». – Режим доступу: http://versii.cv.ua/kultura/tvory-avgusty-kohanovskoyi-prykrashayut-najbagatshi-svitovi-kolektsiyi-tvoriv-mystetstva/47650.html.
52. Авторський вечір Сергія Батурина // Режим доступу: http://litcentr.in.ua/news/2018-11-08-9087.
53. «ПоліРомантизм» у виконанні Андрія Луньова // Український інформаційно-навчальний ресурс «Мoderato.in.ua.». – Режим доступу: http://moderato.in.ua/events/poliromantizm-u-vikonanni-andriya-lunova.html
54. Потяг української ідентичності презентували // Режим доступу: https://www.facebook.com/cdamlmu/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I100001753380860%3A1996727987062295.
55. Монументальні пам'ятки пізнього модернізму Житомира й Житомирської області // Інформаційний ресурс «Дослідження творів українських монументалістів в контексті сучасності». – Режим доступу: http://monumentalart.in.ua/about.
56. 140-річчя видатного поета Олександра Олеся відзначать виставкою в Києві // Сайт видання «Українська правда. Історична правда». – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2018/11/23/153309/.
57. Міщенко Т. У Києві презентують виставку до 140-річчя Олександра Олеся // «Україна молода». – Режим доступу http://www.umoloda.kiev.ua/number/3390/164/128271/.
58. Санич Г. Яків Мамонтов. Театральний революціонер з Сумщини // «Панорама». – №44. – 2018. – Режим доступу: http://rama.com.ua/yakiv-mamontov-teatralniy-revolyutsioner-z-sumshhini/#ad-image-0.
59. Ольшевський І. Зі «старанно забутих» – у незабутні // Інформаційний ресурс «Буквоїд». – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/11/10/182003.html.
60. Віднайдені 4-голосі хорові концерти Максима Березовського // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – Режим доступу: http://i-pro.kiev.ua/content/vidnaideni-4-golosi-khorovi-kontserti-maksima-berezovskogo.
61. Стех Я. До 100-річчя від дня народження Платона Майбороди // Український тижневик «Міст». – Режим доступу: http://meest-online.com/history/figure/do-100-richchya-vid-dnya-narodzhennya-platona-majborody/.
62. Проценко Н. «Усiм нам смерть судилася зарання…»: 48 роковини вбивства у Василькові художниці Алли Горської// Інформаційна агенція «ПОГЛЯД». – Режим доступу: https://www.poglyad.tv/usim-nam-smert-sudylasya-zarannya-48-rokovyny-vbyvstva-u-vasylkovi-hudozhnytsi-ally-gorskoyi/
63. Віднайдені 4-голосі хорові концерти Максима Березовського// Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – Режим доступу: http://i-pro.kiev.ua/content/vidnaideni-4-golosi-khorovi-kontserti-maksima-berezovskogo.
64. Гозик Ю. Дев’ять хорових концертів Максима Березовського: повернення української духовної музики// Укрїнський інтерне-журнал «Музика». – Режим доступу: http://mus.art.co.ua/dev-iat-khorovykh-kontsertiv-maksyma-berezovs-koho-povernennia-ukrains-koi-dukhovnoi-muzyky/.
65. 140-ліття Олександра Олеся: «Я сонця жду, і сонце зійде…»// Інтернет-ресурс «Четверта хвиля». – Режим доступу: http://4hvylia.com/novyny-usim/140-littia-oleksandra-olesia-ia-sontsia-zhdu-i-sontse-zijde.html.
66. Бровко О. Микола Руденко. Поет, правозахисник і філософ з Луганщини// Українська правда. Історична правда. – Режим доступу:http://www.istpravda.com.ua/articles/2018/12/14/153421/.
67. Відкрита дискусія «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів»// Режим доступу: http://www.archives.gov.ua.
68. Гандзій О. Не переставав допитуватися: «Галю, а може, ще рано?» Скромний був// Інтернет-виданя «Gazeta.ua». – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_ne-perestavav-dopituvatisya-galyu-a-mozhe-sche-rano-skromnij-buv/876596.
Мова сайту:

Цифровий архів ЦДАМЛМ України